Categorie: Bestuur

query, array('posts_per_page' => -1) ) ); ?>

Verhoogde prijzen kantine

Zaterdag 16 september passen we de prijzen in de kantine aan. Deze extra kantine-inkomsten dragen bij aan de 30.000 euro die nodig is voor de inrichting van onze nieuwe kantine.

Update over de nieuwbouw

Achter de schermen wordt nog steeds heel hard gewerkt aan het voorbereiden van de bouw van onze nieuwe accommodatie.

Contributie Synergo

Door de bestuurswisselingen zijn de taken in het bestuur herverdeeld. Het contributiebeheer is ondergebracht bij Frank Dingjan.

Nieuwe secretaris bij Synergo

Op de ledenvergadering is Judith Hoogerbeets benoemd tot secretaris in het bestuur. ‘Ik loop nu iets langer dan een jaar rond bij Synergo en vanaf het begin voel ik me hier thuis. Mijn zoon Jelte (komend seizoen in de D2) wilde vorig voorjaar graag korfballen en zo kwamen we bij Synergo terecht.

Erevoorzitter Anne de Roos

Onder luid gejuich en met een staande ovatie is Anne de Roos benoemd tot erevoorzitter van Synergo. Ook is Anne vanaf 2017 de naamdrager van de ‘Anne de Roos Beker van Verdienste’.

Onze kandidaat-voorzitter Harry Blume

Tijdens de ledenvergadering kiezen we onze nieuwe voorzitter; Harry Blume. Tijd om beter kennis te maken. Een gesprek met Harry over school, politiek en natuurlijk over korfbal, binding en Synergo.