Hekken rondom ingang sportpark

Rond de ingang van het sportpark staan hekken. Niet om alle Synergo-supporters weg te houden, maar omdat de gemeente Utrecht de gemeentelijke hoofdrioleringen gaat vervangen.

En deze rioleringen lopen natuurlijk recht onder ons kunstgrasveld door. Hierdoor moet ook een deel van riolering op het sportpark vervangen worden.

Wat gaat er gebeuren?

Middels een boring (met een diameter van 1,5m) wordt de een ‘tunnel’ gecreëerd op 1 meter onder het sportveld door. Het veld hoeft er niet uit. Er wordt geboord vanaf de zijde van de kleedkamers. Hiervoor wordt er in de sloot een bouwkuip ingericht. We krijgen hiervan nog een planning.

Wordt vervolgd!

Groeten,
Sander Harskamp.