Bestuursupdate april 2022

Dinsdag 12 april vergaderde het bestuur. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste agendapunten.

Lees je mee?

JAV 24 juni

Op 24 juni vindt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. We bespreken de jaarverslagen en jaarplannen van afgelopen en komend seizoen. Zet 24 juni dus alvast in je agenda!

De Derde Helft

Op 19 mei gaat De Derde Helft van start. Veel oud-leden gaan meehelpen om sport en ontmoeting te organiseren voor 55-plussers!

Materiaal

We gaan vaak te slordig om met ons materiaal! Ruim met elkaar op en spreek elkaar ook aan als het niet zo goed gaat. Samen houden we ons materiaal netjes!

Vrijwilligers bedanken

Ook dit jaar willen we onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen seizoen. Hoe, dat blijft nog even een verrassing!

Jeugd betrekken bij bestuur

We willen graag onze Synergo-jeugd meer betrekken bij het bestuur. Mamoun gaat samen met vrijwilligerscoördinator Freek een plan hiervoor maken.

Penningmeester/ boekhouder

Alyanne gaat met zwangerschapsverlof. Onze nieuwe boekhouder Twan neemt, samen met Floor, tijdelijk haar taken over.

Wij wensen Alyanne een prettig verlof toe!

Zie ook

Bestuursupdates