Bestuursupdate januari 2024

In januari vergaderde het bestuur. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste agendapunten, zoals. Lees je mee? Bijvoorbeeld over de financiële Algemene Leden Vergadering op vrijdag 22 maart.

Als ik naar buiten ga is het in deze periode vaak niet zonder goede reden. De ene storm na de andere volgt zich op. File, stroomuitval bij het spoor of zeiknat thuiskomen met de fiets. Het enige lichtpuntje qua weer was toch dat het op Blue Monday net ging sneeuwen. Met een beetje zon wordt het dan snel aangenaam. Zo zie maar, er is weinig voor nodig om het ineens een stuk vrolijker te maken. Toch ben ik vaak blij dat we in de winter binnen korfballen.

Wat ook voor veel vrolijkheid heeft gezorgd is de pubquiz. Een terug kerende klassieker van de activiteitencommissie. Bij aanvang heb ik benadrukt wat voor bijzonder jaar 2023 was (luister ook de podcast) en hebben we geproost op 2024. Vervolgens hebben meer dan 60 leden in 13 teams hun hersens gekraakt op vraagstukken zoals ‘waar licht Nummer één?’, ‘wie had de meeste medailles bij de Olympische Spelen?’ en ‘welke beroep maakt 20% van de beroepsgroep van Frankrijk uit?’.

Ook de eerste competitiewedstrijden van 2024 zitten er weer op. Voorzichtig wordt inzichtelijk of de sportieve ambities haalbaar zijn. In de 2e helft kan je zien of je nu beter voor de dag kan komen dan in de eerste helft. Wat is er geleerd in de training waardoor je nu wel het verschil kan maken in de wedstrijd? De selectie heeft haar prestaties minstens geëvenaard, en zo zijn er meer voorbeelden van teams die zich goed hebben verbeterd zoals de F1, E2 en D1.

Ontwikkelingen bestuur

Het bestuur is op de achtergrond ook gestaag bezig met de voorbereiding tot het waarmaken van grootse ambities. Al is er ook sprake van opstartproblemen. Niet alles gaat tegelijk goed. De overdracht van de penningmeester gaat bij een bank zelden soepel. Dat maakt dat de toegang tot systemen en verwerking van declaraties pas net op gang komt. Daarvoor excuses. En met een financiële ALV in het vooruitzicht (22 maart, 20.00 uur) is er werk te verzetten, ook in het aanvullen van een gehavende kascommissie.

Ondertussen denken we ook na over de toekomst. Met een actueler inzicht in de financiën door het boekhoudsysteem kunnen we samen met de commissies ook beter sturen. Daarvoor willen we het boekjaar gelijk laten lopen met het seizoen en hiervoor zijn heel wat stappen te zetten. Dat zetten we binnenkort op een rijtje.

Ledenvergadering

Noteer in je agenda: Vrijdag 22 maart ‘Financiële ALV’, 20.0 uur. En reserveer al vast wat tijd vooraf, dan kunnen we dit nog benutten met een gezellig voorprogramma.

Horizon 2025-2030

Niet alleen financieel kijken we vooruit. Ook een nieuwe horizon 2025-2030 is van belang. We willen de missie herijken en de visie vernieuwen. Uiteraard doen we dat samen met alle belanghebbenden, zoals leden en vrijwilligers. Op het gebied van korfbal is de verbinding al gemaakt en werken de verantwoordelijke commissies aan een gezamenlijke visie. Als bestuur zorgen we er voor dat het geheel op elkaar blijft aansluiten en ook past binnen een meerjarenbegroting.

Overige bestuursmededelingen

We initiëren de voorbereiding voor een eventueel bezoek aan de korfbalfinale in AHOY. We zoeken nog iemand die dat in goede banen kan leiden. Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Daarnaast onderzoeken we welke wijzigingen er in de statuten gewenst zijn om dit mee te nemen bij een aanpassing van het boekjaar.

We borgen op meer plekken in de informatie voor (nieuwe) leden welke financiële regelingen er zijn ter ondersteuning bij lidmaatschap. Als gevolg van een onderzoek waar we aan mee hebben gedaan. We willen er meer aandacht voor hebben zonder dat je afhankelijk bent van persoonlijk contact.

We hebben gemeld dat de AED moeilijk bereikbaar was door de werkzaamheden van de nieuwe sporthal (die rap wordt neergezet).

Namens het bestuur,
Sander Slagboom.

Bestuursupdates