De VertrouwensContactPersoon (VCP) bij Synergo

De VertrouwensContactPersoon (VCP) bij Synergo

Het is belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak en veilig voelt bij Synergo door de manier waarop we met elkaar omgaan. Gelukkig zijn wij een vereniging die door de leden, maar ook door mensen erbuiten als heel leuk ervaren wordt.

Toch kan het wel eens voorkomen dat je erg last hebt van vervelende opmerkingen of blikken, van pesten, dat je je buitengesloten voelt, of erger nog, van seksuele intimidatie. Ook is het mogelijk dat je je zorgen maakt om iemand of een situatie. Als je het moeilijk vindt daarover te praten met teamgenoten/vrienden/familie, dan kun je terecht bij de VCP.

Synergo heeft twee VCP’s: Maartje Lindeman en At Voogt.

Maartje LindemanAt Voogt
 06 – 17 14 90 01030 – 271 76 87
vcp.maartje@synergo.nlvcp.at@synergo.nl

Luisteren

De VCP begint met goed naar jouw verhaal te luisteren, om daarna samen met jou naar oplossingen te zoeken en ondersteuning, advies en informatie te geven.

Als dit niet voldoende is, kan de VCP je de weg wijzen naar hulpverlenende instanties of een vertrouwenspersoon van het KNKV of NOC*NSF. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met hen: NOC*NSF-meldpunt: 0900-2025590 (10c/pm).

Vertrouwelijk

Wat wordt besproken tussen jou en de VCP is in principe vertrouwelijk. Maar soms is het wel nodig iemand anders in te schakelen, dat doet de VCP dan altijd in overleg met jou.

VCP is er voor iedereen

Iedereen kan een beroep doen op de VCP: sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

Maartje en At stellen zich voor:

Meer informatie