Bestuursupdate april 2023

Woensdag 5 april vergaderde het bestuur. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste agendapunten. Lees je mee?

Financiën

Op 17 maart 2023 vond de Financiële ALV plaats. Hier is het financiële jaarverslag van 2022 besproken. Er moesten nog een paar kleine dingen gewijzigd worden. De kascommissie adviseerde toen om het verslag onder voorbehoud goed te keuren. De leden waren het daarmee eens. Inmiddels heeft de kascommissie ook de laatste versie gezien en goedgekeurd. Het boekjaar 2022 is dus afgerond!

Ook is het inflatiepercentage bekend. In 2018 heeft Synergo besloten dat we jaarlijks de contributie aanpassen met de inflatie. In 2022 was de inflatie volgens het CBS 10%. De contributie zal dus verhoogd worden met dit percentage. De nieuwe bedragen worden binnenkort op de website gepubliceerd.

JAV

Op 22 september 2023 is de JAV. Schrijf de datum vast in je agenda! Commissies ontvangen binnenkort de vraag om jaarverslagen en jaarplannen in te leveren. Houd je mail in de gaten!

Vrijwilligers

Op 3 juni is het vrijwilligersfeest. Alle vrijwilligers krijgen binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Nog geen vrijwilliger, maar wil jij volgend jaar ook zo’n uitnodiging ontvangen? Onder andere het bestuur en de KC senioren zoeken nog mensen! De vacatures volgen binnenkort.

Bestuursupdates