Contributie

Iedereen die korfbalt en traint bij Synergo, moet contributie betalen. De contributie geldt voor een heel jaar. De leden betalen de contributie per kwartaal via automatische incasso.

Incasso vindt plaats:

  • 1e kwartaal in februari
  • 2e kwartaal in mei
  • 3e kwartaal in augustus
  • 4e kwartaal in november

Betalen contributie

Je betaalt contributie via automatische incasso naar bankrekening NL28 INGB 0000 2552 08 van korfbalvereniging Synergo te Utrecht. Je betaalt contributie vanaf de eerste dag van de volgende nieuwe maand na je aanmelding.

Een contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie-overgang naar een volgende leeftijdsgroep in de jeugd begint in de maand nadat je de leeftijdsgrens hebt bereikt. Dit heeft niets te maken met het team waarin je speelt.

Prijsindexcijfer

Jaarlijks past Synergo per 1 juli de contributiebedragen aan het prijsindexcijfer aan (besluit JAV juni 2018). De automatische incasso is dan per kwartaal automatisch aangepast.

Contributiebedragen seizoen 2021/22 (1 juli t/m 30 juni)
Soort lid

 Kwartaal*

Jaar

Senioren totaal-lid

€ 80,61

€ 322,44

Senioren alleen zaal / midweek

  € 64,50

 € 258,00

Senioren alleen veld

 € 41,91

 € 167,64

Recreanten / trainingsleden / AR-lidmaatschap

€ 40,32

 € 161,28

Niet-spelende leden

 € 24,18

 €   96,72

   
Junioren (15 t/m 18 jaar)

 € 64,50

 € 258,00

Aspiranten (11 t/m 14 jaar)

  € 48,36

 € 193,44

Pupillen (7 t/m 10 jaar)

 € 40,32

 € 161,28

Kangoeroes (4 t/m 6 jaar)

  € 24,18

 €   96,72

Peuter/kleuter-korfbalgym (strippenkaart)

10 keer voor € 15

Tientjesvrienden 

 €   10,00

Honderdjesvrienden 

 €   100,00

* Per maand betalen (12 x per jaar) is alleen mogelijk in overleg met de penningmeester.

Gezinskorting

Er is een korting vanaf het tweede kind. Het tweede kind krijgt 10% korting, het derde kind 20%, enzovoort. Een lid ouder dan 18 jaar is geen kind meer.

U-pas

Ook Synergo doet mee met de U-pas.

Zie ook