Bestuursupdate november 2023

De opmaat naar een nieuw seizoen. In deze update een kleine indruk van wat er speelt.

We zijn begonnen!

Wat een droomstart. Sportief gezien in ieder geval. Met ingang van dit seizoen is promotie in het najaar al mogelijk. Dat 5 wedstrijdteams ook direct die kans pakken, met een feest op SuperSaturday tot gevolg, is een lekker gevoel. En Synergo 1 mag in het voorjaar beginnen aan een avontuur waar ze mogelijk ploegen treffen die in de zaal korfballeague spelen (onder andere Groen Geel).

Ook het bestuur is in een nieuwe samenstelling aan de slag gegaan. We hebben de rollen verdeeld, de volledige administratie omgezet en de eerste afstemming met de commissies gestart.

Korfbalcommissie

Voordat de teams starten met de eerste wedstrijden is er al heel wat water door de Rijn gegaan. Die voorbereiding vraagt veel van een korfbalcommissie. Zeker als je het zo goed wil doen dat iedereen naar wens en verwachting wordt ingedeeld.

De korfbalcommissie werkt trouwens aan uitbreiding om alle taken zo goed mogelijk te kunnen invullen. Houd de website in de gaten want we hopen op korte termijn twee (en misschien wel drie) nieuwe commissieleden te kunnen presenteren!

Nieuwbouw en kantine

Op dit moment wordt er ook gestart met de aanleg van een tijdelijke hal. De overlast wordt tot een minimum beperkt, al kan het zo zijn dat er enkele parkeerplaatsen worden benut. De hal zorgt niet direct voor meer ruimte voor Synergo.

Toch zijn we regelmatig in gesprek met de gemeente om het proces naar een passende sportaccommodatie positief te beïnvloeden. Voor het veld betekent dit dat er echt rekening gehouden wordt met extra ruimte op de plaats van het voetbalkunstgras.

Daarnaast leggen we de focus op thema’s zoals verbinding met de wijk, openbaar sporten, parkeren en sociale veiligheid.

Alcohol onder de 18

In de sportkantine is het drinken van alcohol alleen mogelijk met een horecavergunning. Heb je die niet, dan geen alcohol. De afgelopen tijd is er veel aandacht voor het bieden van alcohol aan minderjarigen. Nix onder de 18.

Er wordt streng gecontroleerd of we hier ons aan houden. En ja, als ouder is gedogen een optie, maar besef dat we als club het risico lopen dat ook volwassenen geen alcohol meer kunnen drinken als de vergunning wordt ingetrokken.

Barpersoneel is geïnstrueerd en er is aandacht voor in de communicatie. Het belangrijkste is: let op elkaar, verstrek geen alcohol aan minderjarigen en waardeer goed gedrag.

Opruimactie

De tassenkast en de dugout. Die eerste is opgeruimd. Dus hou het ook netjes. Het is al snel een verzamelplaats van vele materialen, ballen, drinkflessen, schoenen en sportkleding.

Een andere doorn in het oog is de dugout. Een mooi sociaal project met helaas een nog onbevredigend eindresultaat. Het doel is om in het voorjaar de dugouts af te hebben. Bij dezen.

Clubactie

De laatste update die ik jullie wil meegeven is een besluit over de besteding van opbrengst van de grote clubactie. De teller loopt nog dus de eindstand houden jullie tegoed, maar dat we dankzij alle inzet van onze jeugdleden een erg mooi bedrag ophalen is zeker!

We hebben al vast als doel gesteld om het bedrag te besteden aan een digitaal scorebord voor het 2e veld. Over de praktische uitvoering denken we nog na vanwege de invloed van de plaats van een 3e veld en beschikbaarheid van stroom.

Het bestuur.

Bestuursupdates