Wedstrijdsecretariaat

We verwachten dat iedereen aanwezig is, volgens het oefen- en competitieprogramma. Als je (echt) niet kunt spelen, dan moet je zelf een invaller of reserve regelen. Dit geldt voor iedere seniorenspeler en -speelster.

Wedstrijdsecretariaten senioren  
S1 en S2Alleen wedstrijdverplaatsingen wssen@synergo.nl
S3 t/m S7Wendy Vischwssen@synergo.nl06 – 23 84 48 19
S8 t/m S12 en MWLotte van Veldhuizenwssen@synergo.nl06 – 44 18 66 55
Algemeen (voor externen)Korfbalcommissiekcsenioren@synergo.nl 
    
Wedstrijdsecretariatenjeugd  
A- en B-teamsn.n.b.wsab@synergo.nl 
C- en D-teamsJudith Hoogerbeetswscd@synergo.nl06 – 21 26 41 94
E- en F-teamsTitia en Mariska de Vrieswsef@synergo.nl06 – 20 05 58 10

Spelregels senioren

Om ervoor te zorgen dat alle teams compleet aan de wedstrijd kunnen beginnen, is er een aantal ‘spelregels’ voor het regelen van vervangers, zodat elk team een passende invaller kan vinden!

  • Indien je niet aanwezig kan zijn, regel je zelf een vervanger, en geef je je afschrijving en vervanger zo snel mogelijk maar uiterlijk donderdag 20 uur door aan het wedstrijdsecretariaat via wssen@synergo.nl
  • Dit geldt ook bij afwezigheid door werk, vakantie, ziekte en korte blessures (< 4 wedstrijden)
  • Je zoekt in eerste instantie een invaller uit het team boven of onder je. Houd hierbij rekening met onderstaande regels:
  1. De selectie (S1 en S2) wordt gezien als één selectie die bij elkaar in mogen vallen. Als zij invallers / reserves nodig hebben, regelen zij die in eerste instantie uit S3 en de A1.
  2. Wedstrijdkorfbal: uit een naastgelegen lager wedstrijdteam mag iedereen invallen, uit naastgelegen hogere wedstrijdteams mogen uitsluitend de AR’s invallen.
  3. Let op, ook bij teams die in dezelfde klasse spelen is het teamnummer leidend! (bijvoorbeeld, iedereen uit S6 mag bij S5 invallen, maar uit S5 mogen alleen de AR’s bij S6 invallen, ook al komen zij in dezelfde klasse uit).
  4. Omdat de AR’s pas bij de start van het seizoen bekend worden en er bij de heren veelal geen AR’s zullen zijn, kun je vooralsnog alleen gebruik maken van lagere teams voor het regelen van vervanging!
  5. Breedte- en midweekkorfbal: alle breedte- (S8 tmS12) en midweekteams mogen bij elkaar invallen. Zij mogen ook in het wedstrijdkorfbal uitkomen. Alleen AR’s uit het wedstrijdkorfbal mogen invallen bij breedte- en midweekkorfbal. Bij het midweekkorfbal mogen alle spelers die uitkomen in de reserve vierde klasse (op het veld Synergo 6 en 7) invallen.
  6. Alle junioren mogen invallen bij de seniorenteams.
  7. Recreanten en niet ingedeelde leden mogen overal ingezet worden.

Spelregels jeugd

Meld je voor wedstrijden altijd af bij jouw wedstrijdsecretaris, niet bij je trainer of teamouder. Doe dit zo snel mogelijk, uiterlijk donderdag 20.00 uur via de mail. Je krijgt vanuit het wedstrijdsecretariaat altijd een bevestiging van je afmelding.

Bij plotselinge omstandigheden (na donderdag 20.00 uur) bel je de wedstrijdsecretaris! Dan kan er zo snel mogelijk een vervanger geregeld worden.

Zie ook