Fijne Kerstdagen en een gezond 2022

Beste Synergo-familie, we sluiten het jaar 2021 bijna af. Een jaar waarin veel is gebeurd en waarin we niet geheel konden leven en sporten zoals we dat gewend waren. Een jaar dat vroeg om aanpassingsvermogen, waarin ons geduld begint op te raken en we het zat zijn. Zeer begrijpelijk!

Dit vroeg ook een grote inzet van al onze leden en van allen die Synergo een warm hart toedragen. Enorm bedankt hiervoor! Dat maakt me trots als voorzitter.

Het coronavirus zorgde voor dilemma’s waarin iedereen afwegingen moest maken tussen het persoonlijke belang tegenover het algemeen belang. En dat is zeker niet gemakkelijk!

Commissies en bestuur bogen zich over vragen over de trainingen en competitie en wat er bij komt kijken en spelers en trainers over de vraag of je wel of niet durft te trainen of spelen in deze omstandigheden.

Als bestuur zoek je altijd in dit soort omstandigheden naar de beste van de slechte alternatieven, die soms heel ver staan van wat ideaal is. Mijn diepe respect voor allen die betrokken zijn om deze besluiten te moeten nemen!

Synergo dat zijn wij

Vaak horen we de slogan ‘Synergo dat zijn wij’ en hier wordt duidelijk wat dat in de praktijk betekent.

Voor mij betekent het dat we als familie naar elkaar omkijken, elkaar ondersteunen en elkaar aanspreken. De ‘wij’ in onze slogan betekent ook eigenaarschap nemen voor wat we doen. Hiervoor moeten we allen verantwoordelijkheid en autonomie geven, én nemen.

Samen zetten we stappen om meer taakgericht te zijn, evenals meer taakgericht te denken en te werken. Dat we elkaar kunnen en mogen aanspreken op een manier die bijdraagt om het gesprek aan te gaan. We doen het sámen. We zijn allemaal onderdeel van de familie en kunnen niet zomaar toekijken hoe een ander iets doet of nalaat. Door ook de keuze te maken of iets bij een persoon of commissie neergelegd moet worden, of om het zelf op te pakken en er iets mee te doen. Dat maakt het eigenaarschap weer rond.

Familie

Juist nu is het (Synergo-)familiegevoel belangrijk. Dat er mensen om je heen zijn die elkaar steunen en elkaar het gevoel geven dat je erbij hoort. Dat je jezelf mag zijn en jezelf kan zijn. Dat is de kracht van Synergo! Daarin ligt voor mij ook de Kerstgedachte: dat we onze kwaliteiten waarderen, onze tekortkomingen accepteren en naar elkaar uitspreken en dat we elkaar stimuleren, motiveren en uiteraard elkaar liefhebben.

Gezond

Hoe belangrijk gezondheid is, hebben we de afgelopen periode gemerkt. Ik hoop dat we en onze dierbaren gezond mogen zijn en blijven, als medemensen, als (Synergo-)familieleden en iedereen als persoon.

Namens het bestuur wens ik iedereen heel fijne Kerstdagen en een goed begin van 2022 toe. Bovenal wensen we iedereen een gezond 2022!

Mamoun.

Zie ook