Timon den Hertog ontvangt Beker van Verdienste

Synergo reikt ieder jaar de Anne de Roos Beker van Verdienste uit aan een vrijwilliger van Synergo, die soms al jaren vele taken vervult voor de club. Binnen of buiten commissies, in avonduren, weekenduren of gewoon overdag.

Het bestuur besluit over de toekenning van deze beker. Voordrachten zijn uiteraard welkom. Sinds 2011 mag de beker ook naar commissieleden, niet naar het bestuur. En de beker mag ook nog twee keer aan eenzelfde persoon worden uitgereikt. 

Het bestuur kreeg de naam van deze persoon meerdere keren in de mailbox: Deze moet dit jaar de beker ontvangen. Kun je als bestuur zo’n duidelijk signaal negeren? Wij vonden van niet. Want waar draait het nou eigenlijk om binnen onze vereniging? Naast lekkere maaltijden, goede feestjes, een leuk kamp draait het binnen onze vereniging natuurlijk om …. korfbalEn daar heeft deze persoon alles mee te maken. Deze persoon ademt korfbal. We vragen ons zelfs wel eens af of deze persoon ooit wel eens niet aan korfbal denkt.  

Tijd voor de eerste hint. Het is hij. Zijn korfbalcarrière start lang geleden. Hij groeide uit tot een fanatieke speler. Maar altijd fanatiek op de inhoud, want fysiek korfbal.. Nee, daar houdt hij niet zo van. Zo zei hij onlangs dat hij als speler niet goed mee zou komen in het huidige, soms wat hardere, korfbal.  

Het fanatisme blijft sinds een heel aantal jaren niet beperkt binnen te lijnen. Ook langs de lijn als trainer en coach blijft zijn fanatisme niet onopgemerkt. Gewapend met een klein velletje papier, waarop hij in uiterst kleine kriegellettertjes een volledige creatieve training presenteert aan alle teams die hij al eens onder zijn hoede heeft gehad, van jeugd tot senioren   

En over die creatieve trainingen wil ik het nog even hebben. Wisten jullie dat je dat je namelijk een korfbaltraining kunt maken met het spel Wie is De Mol? Dat je kunt trainen met trampolines?  En dat hij, en da’s natuurlijk een beetje vloeken in de korfbalkerk, zijn spelers lekker recalcitrant laat lopen met de bal tijdens oefeningen?  

We kunnen er niet langer omheen: De Anne de Roos Beker van Verdienste gaat dit jaar naar Timon den Hertog. Misschien lijkt het wat vreemd om deze beker uit te reiken aan de man die inmiddels al heel wat jaren onze hoofdtrainer is, maar het bestuur vindt dat hij van onschatbare waarde is voor onze vereniging. Al die jaren traint hij onze selectie kosteloos. Daardoor houdt de vereniging geld over om, bijvoorbeeld, te investeren in goed korfbalmateriaal. Winst voor iedereen. Het kenmerkt Timon als clubman. De trainingen en visie van Timon zijn erg inspirerend. Doordat veel selectiespelers ook jeugdteams trainen zien we de oefeningen terug in de hele jeugd. De bevlogenheid van Timon als trainer is indrukwekkend. Telkens blijft hij zichzelf uitdagen, geen training is hetzelfde. En hoe spannend de wedstrijd ook wordt, hoe groot de opwinding bij spelers in het veld ook is… Timon blijft altijd rustig en blijft altijd kijken naar de positieve punten van de spelers. Timon gaat altijd uit van ieders intrinsieke motivatie.  

Het bestuur spreekt haar waardering uit voor de jarenlange inzet van Timon, nu als hoofdtrainer en ook jaren als jeugdtrainer. Deze waardering zetten wij om in de uitreiking van de Anne de Roos Beker van Verdienste. Dank voor de talloze uren die je alle jaren op ons veld hebt doorgebracht en dank voor je kosteloze investering in het opleiden van onze spelers. 

Namens het bestuur,

Marlies

Lees meer