Bestuur

Het bestuur van Synergo zet beleid uit, volgt de verschillende commissies bij het uitvoeren van dit beleid en stuurt, daar waar nodig, aan. Hierbij zijn de visie en ambities van Synergo de belangrijkste leidraden.

Verder is het bestuur verantwoordelijk voor de externe contacten (denk daarbij aan gemeente en KNKV) en algemene zaken zoals het materiaal en de accommodatie. Bij eventuele problemen of geschillen is het bestuur ook aanspreekpunt.

Synergo is mijn korfbalclub!

Op de ledenvergadering van september 2020 is de nieuwe verenigingsvisie Horizon 2025 officieel vastgesteld. Aan de hand van deze visie werkt het bestuur van Synergo de komende jaren aan de verdere ontwikkeling van Synergo.

Leden van het bestuur

Contact

Voor algemene vragen en opmerkingen kunt u mailen naar secretariaat@synergo.nl.

Voor specifieke vragen kunt u mailen naar het desbetreffende commissielid of bestuurslid.

Belangrijke documenten

Bestuursupdates

Zie ook