Ledenadministratie

Ieder nieuw lid meldt zich aan bij de vereniging door het invullen van een inschrijfformulier. De ledenadministratie verwerkt de inschrijfformulieren. 

Ook wijzigingen in gegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres moeten bekend zijn bij de ledenadministratie. En als je je lidmaatschap wilt opzeggen, doe je dat ook bij de ledenadministratie. Stuur dan een e-mail aan Eva en Ineke, ledenadministratie@synergo.nl.

Namens de ledenadministratie houdt Frank de administratie van de contributies bij, ledenadministratie@synergo.nl.

Wijzigingen

Geef de wijzigingen die voor Synergo van belang zijn door aan de ledenadministratie. Bijvoorbeeld een nieuw huisadres, e-mailadres of telefoonnummer.

Aanmelden als lid

Als je na de vier trainingen lid wilt worden van Synergo, vul dan het aanmeldingsformulier in. Dit formulier gaat dan naar de nieuwe-ledencoördinator en je ontvangt direct zelf een e-mail van de aanmelding. Als de inschrijving (bij de vereniging en bij het KNKV) rond is, stuurt de ledenadministratie een e-mailbericht ter bevestiging van het nieuwe lidmaatschap. Vanaf dat moment moet je ook contributie betalen.

Contributie

Elk lid moet contributie betalen vanaf de eerste maand na inschrijving. Iedereen moet daar zelf voor zorgen, Synergo verstuurt geen acceptgiro’s of rekeningen. We willen graag dat iedereen de contributie per kwartaal vooraf betaalt. Frank houdt de administratie van de contributie bij, ledenadministratie@synergo.nl.

Opzeggen als lid

Ieder lid van Synergo gaat in principe een lidmaatschap aan voor een heel seizoen. Opzegging van het lidmaatschap binnen een seizoen is mogelijk in bijzondere omstandigheden, zoals een verhuizing.

Om uitgeschreven te worden, moet je in ieder geval aan je betalingsplicht voldoen (contributie en misschien een barbriefje of boete).

Het lidmaatschap opzeggen moet schriftelijk bij de ledenadministratie, per post of per e-mail. Bij het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van drie maanden, behalve als je opzegt in de maanden april, mei of juni.

Geef je opzegging door via ledenadministratie@synergo.nl.

Meer informatie