Synergo sociaal

Synergo voert als betrokken vereniging ook haar sociaal maatschappelijke rol uit in de wijk(en): Synergo (sociaal) netwerk.

Het Synergo-netwerk heeft als doel om waarde toe te voegen aan de vereniging en de omringende wijken, waarbij bewegen en gezondheid centraal staat. Bijvoorbeeld korfbalgym voor peuters en kleuters.

Synergo heeft een droom

‘Synergo is een korfbalvereniging waar alle leden zich thuis voelen en zich zowel sportief als maatschappelijk ontwikkelen. Vanuit deze kracht willen wij van waarde zijn voor onze omgeving. Iedereen is welkom om te bewegen, te vertoeven en te ontmoeten bij Synergo; leden, familie, vrienden, kennissen en bewoners uit omliggende wijken. Ons maatschappelijk aanbod richt zich op bewegen, werktoeleiding, re-integratie en participatie.’ 

Vanuit de Synergo-droom kijken we ook welke activiteiten aansluiten bij Synergo en het beheer van de kantine. Vier thema’s vormen vanuit de droom het kader waarin de toekomstige activiteiten plaatsvinden:

  • sport
  • werktoeleiding
  • re-integratie
  • participatie

Zie ook