Synergo’s sociale droom

In de derde bijeenkomst onder leiding van Karin Pannekoek van de MVV was het doel om de Synergo-droom verder te concretiseren en om alvast even na te denken over mogelijke sociale activiteiten.

mvv-6Op 4 januari zaten Rita, Huub, Sander, Stefan, Mamoun, Anne, Elline, Petra, Ineke en Jokelyn weer samen met Karin Pannenkoek (MVV) om de sociale droom van Synergo te concretiseren. Tijden van een jaarwisseling vragen ook om bezinning. We geven met elkaar antwoord op de vraag ‘wat maakt dat dit onderwerp een rol speelt binnen Synergo’. Wat maakt dat we hier voor gaan?

Goede voornemens

Het nieuwjaar begint goed bij Synergo! Anne vertelt: ‘De eerste wedstrijden en een nieuwjaarsborrel zorgen voor een gezellige en sportieve start. 2016 is het jaar waarin de knopen worden doorgehakt! Met 98% zekerheid komt de sporthal. Maar hoe, waar en wanneer? En hoe om te gaan met de tijdelijke situatie als de kantine wordt gesloopt? 2016 zorgt voor duidelijkheid. Daarnaast is het het jaar waarin we de maatschappelijke plannen presenteren.’

Een droom

“SYNERGO is een korfbalvereniging waar alle leden zich thuis voelen en zich zowel sportief als maatschappelijk ontwikkelen. Vanuit deze kracht willen wij van waarde zijn voor onze omgeving. Iedereen is welkom om te bewegen, te vertoeven en te ontmoeten bij Synergo; leden, familie, vrienden, kennissen en bewoners uit omliggende wijken. Ons maatschappelijk aanbod richt zich op bewegen, werktoeleiding, re-integratie en participatie.” 

De vorige bijeenkomst hebben we een start gemaakt met de droom. We willen een droom die de sfeer omschrijft die we nastreven. Maar we willen vooral een droom die aansluit en waarde toevoegt bij de huidige visie van Synergo. Deze bestaat uit twee pijlers waarin het thuisgevoel en het sporten voorop staan. De droom moet deze pijlers versterken en aanvullen om te groeien en te bloeien als club! De pijlers:

  • Korfbal voorop
  • Synergo is mijn club

Onze droom is nog in de conceptfase. Heb je vragen, aanvullingen of suggesties, laat het ons weten!

Doelen activiteiten

accommodatie-sportpark-domIn het verleden zijn al vele ideeën verzameld. Deze avond keken we kritisch naar de reeds bedachte ideeën en in welke mate deze passen binnen de kaders ‘bewegen’, ‘werktoeleiding’, ‘re-integratie’ en ‘participatie’. Een activiteit die hier niet inpast, heeft niet onze prioriteit!

We concluderen dat er een paar activiteiten zijn die de komende tijd prioriteit hebben:

  • Een trainingshuis ontwikkelen. Waar de vrijwilligers en trainers hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Voor en door Synergo-leden!
  • Aansluiten bij de buurtteams en wijkorganisaties. Om zo aansluiting te vinden bij de wensen en behoeftes in de wijk bij verschillende doelen. Er is al een start gemaakt met de samenwerking met Harten voor sport door Ineke Engels!

We willen nog goed onderzoek doen of het mogelijk is de kantine commercieel te verhuren en welke doelgroep we hierin willen aanspreken.

Weer een stap dichterbij!

Volgende bijeenkomst

Een stap dichterbij een concreter plan, de volgende bijeenkomst is gepland op;

  • 25 januari                Presenteren van het plan van activiteiten

Voor deze bijeenkomst op 25 januari nodigen we iedereen uit die graag enthousiast en/of kritisch wil meedenken over onze toekomstige sociale activiteiten!

Elline.

 

Meer informatie