Nieuw: De Derde Helft

Synergo wil als betrokken vereniging haar sociaal maatschappelijke rol verder invullen in de wijk(en). Na een oriëntatieronde met samenwerkingspartners in de wijken denken we de focus het beste op de oudere wijkbewoner te kunnen leggen: de 55-plussers. Daar ligt eenzaamheid op de loer of is eenzaamheid in teveel huizen reeds doorgedrongen. De afgelopen twee Corona-jaren hebben dat isolement nog eens verergerd.

We willen vanaf 19 mei wekelijks op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur De Derde Helft organiseren, waar we activiteiten aanbieden rond bewegen, ontmoeten en gezondheid.

Themabijeenkomst

We organiseren 8 februari (20.00 tot 21.00 uur) een themabijeenkomst op het veld. Kun je niet komen, dan zijn we toch benieuwd wat je van dit idee vindt en of je nog tips en tops hebt. Daarom een korte enquête.

Top als je die wilt invullen voor de 8e!

Korte enquête

Je kunt de enquête niet meer invullen.

Alvast bedankt.

Synergo sociaal
Anne, Hannie, Ineke, Kevin.

Zie ook