De Derde Helft: zet 55-plussers in beweging

We nodigen de leden graag uit om ons van feedback te voorzien op ons initiatief ‘De Derde Helft: zet 55-plussers in beweging!’ op dinsdagavond 8 februari 20.00 uur.

De commissie Synergo sociaal heeft afgelopen maanden de (online) hoofden bij elkaar gestoken om te kijken wat we meer kunnen doen met onze pracht accommodatie. We zaten al snel op het spoor om iets te doen aan het verminderen van eenzaamheid voor ouderen uit de wijk. Voor corona was dat namelijk al een groot probleem. Door corona is dat alleen maar groter geworden.

Ontmoeten, beweegaanbod (want we zijn een sportclub) en ander aanbod waar behoefte aan is. Zowel buiten als binnen activiteiten aanbieden, daar kijken we naar. Na een oriëntatieronde met samenwerkingspartners in de wijken denken we inderdaad onze focus te moeten leggen op de oudere wijkbewoner: de 55-plussers. Daar blijkt eenzaamheid echt op de loer of is eenzaamheid in teveel huizen reeds doorgedrongen. De afgelopen twee Corona-jaren hebben dat isolement nog eens verergerd.

De Derde Helft

Synergo wil met De Derde Helft:

  • Haar maatschappelijke rol ook spelen voor bewoners uit de omliggende wijken.
  • Bevorderen dat 55-plussers meer mensen gaan bewegen en sporten
  • Het mooie sportcomplex, dat bestaat uit een ruim kunstgrasveld, een ruimte kantine en een sporthal, breder en effectiever benutten met name op tijden dat er niet gekorfbald wordt en de BSO niet aanwezig is
  • Bereiken dat deelnemers uit de Derde Helft groep instromen in de vereniging en passende vrijwilligerstaken oppakken, waardoor zowel zij als de club waarde brengen aan de ander
  • Vanuit vrijwilligerstaken verkennen of en hoe 55-plussers door hun vrijwilligerstaken een nieuwe basis kunnen leggen voor een functie in de ‘zakelijke’ maatschappij

Hoe gaat het eruit zien?

  • Synergo organiseert wekelijks op donderdag van 10.00 – 12.00 uur De Derde Helft. Aansluitend is er gelegenheid voor het gezamenlijk nuttigen van een lunch voor wie wil.
  • Als startdatum is gekozen donderdag 19 mei 2022. De vakanties en vrije dagen (zoals Pasen) zijn dan voorbij, waardoor we direct een routine kunnen inbrengen: elke week.
  • We richten op termijn op een deelname van ongeveer dertig tot veertig 55-plussers uit de wijken Overvecht, Votulast en Ondiep. Ook oud-leden van Synergo, of ouders/oma’s en opa’s van Synergo-leden behoren tot de doelgroep. De deelnemers komen zeer regelmatig naar De Derde Helft.

We bieden wekelijks activiteiten op 3 verschillende thema’s: bewegen, ontmoeten en gezondheid. Waarbij de definitieve keuze zal afhangen van de behoeften en soms ook fysieke mogelijkheden van de deelnemers. Hieraan ten grondslag zal een behoeftepeiling liggen en een flexibele houding van ons om continu aan te passen aan behoeften en mogelijkheden van de deelnemers.

Themabijeenkomst

We willen echter pas starten als we draagvlak hebben bij de leden. Dus, we zijn op zoek naar feedback! Zitten we op de goede weg? Hoe zien we de inzet van vrijwilligers? Hoe ziet de werkgroep De Derde Helft eruit?

Op 8 februari leggen we tussen 20.00 en 21.00 uur in een uur ons plan aan jullie voor en horen graag jullie ideeën! We hopen live in de kantine, anders via MS Teams.

Voor diegenen die helaas niet aanwezig kunnen zijn zetten we binnenkort een enquête op de website, waar je ook je mening en ideeën kunt geven.

Tot 8 februari!

De commissie Synergo Sociaal
Ineke Engels, Hannie Spierings, Kevin van der Heide en Anne de Roos.

Zie ook