Sociaal netwerk Synergo

Synergo zit niet stil! Synergo wil als betrokken vereniging ook graag haar sociaal maatschappelijke rol uitvoeren in de wijk(en).

synergo-marokko-samenDe afgelopen maanden hebben vooral Anne, Elline en Ineke zich enorm ingezet voor het Sociaal netwerk van Synergo.

Sociaal netwerk – november

Via de bijeenkomst Vitaal+ van de VSU kwamen Anne en Ineke in contact met MVV Nederland, een organisatie die verenigingen ondersteunt naar bruisende, vitale, ondernemende en structureel breed maatschappelijke vrijwilligersorganisaties. Op 5 november hebben Ineke en Elline hiervoor een overleg bijgewoond.

Synergo start vijf sessies onder (gesubsidieerde) begeleiding van MVV Nederland voor het definitieve plan voor passende maatschappelijke activiteiten. De eerste bijeenkomst hiervoor is op 30 november. De tweede is gepland op 14 december.

Op 13 november hebben Elline, Ineke en Sander gesproken met sociaal makelaar Gert Beffers van Wijk&co.

special heroesIneke en Stefan hebben op 20 november een afspraak met de VSU om bij te praten over het wijkactieplan Overvecht en maken vanuit de Special Heroes op 23 november kennis met de vakleerkracht op De Schans, een school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen. Eind januari/begin februari 2016 geeft Synergo korfbalclinics op deze school.

 

Sociaal netwerk – september

Begin september had Ineke een overleg met Harten voor Sport, een organisatie die Utrecht in beweging brengt. Zij helpen jeugd, volwassenen en ouderen op weg bij alles wat met sporten en bewegen te maken heeft.

Op 30 september gaven combinatiefunctionaris Stefan met Ineke korfbalclinics aan kinderen van de Parkschool op het Marco van Basten sportveld.

Sociaal netwerk – oktober

Ineke en Anne waren aanwezig bij een bijeenkomst met VSU Vitaal+. Samenwerking en verbinding met lokale organisaties maakt Vitaal+ verenigingen sterker en duurzamer en dragen zo bij aan de leefbaarheid van de samenleving. Dit leidde tot een vervolgafspraak en brainstorm in onze kantine, waarbij ook beleidsadviseurs sport van gemeente Utrecht en onze wijkadviseur aanwezig waren.

Elline was aanwezig bij een bijeenkomst via de Utrechtse Vrijwilligerscentrale; de beursvloer.  Hier had Synergo een match met advies- en ingenieursbureau Movares. Een vervolgafspraak komt nog.

special heroesOp 16 oktober had Ineke een afspraak op de Mytylschool Utrecht voor een overleg over korfbalclinics aan speciale doelgroepen; kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Synergo heeft wel belangstelling om mee te doen aan dit project van Special Heroes voor kinderen van 6 t/m 19 jaar.

Synergo is betrokken bij het Wijkactieplan Overvecht, dat als titel ‘Doe mee in Overvecht’ heeft. El Mamoun, Stefan en Ineke dragen vanuit Synergo bij in een laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod voor bewoners, waarvan een groot deel van de bewoners werkloos is, laag opgeleid is en weinig sociale contacten heeft. Het bewonersplatform Overvecht geeft aan dat er extra aandacht nodig is voor mensen in de wijk die kwetsbaar zijn.

Brainstorm-accommodatie-puzzelen2Woensdag 21 oktober was er een brainstormmiddag om na te denken over de mogelijkheden van Sportpark Loevenhoutsedijk als we onze ideeën uitwisselen en onze krachten bundelen, voor de toekomst.

Synergo zit dus duidelijk niet stil. Wordt vervolgd!

Sander.

 

 

Zie ook