Rabobank Utrecht en NOC*NCF ondersteunen Synergo!

Synergo is één van de 17 clubs die ondersteuning krijgt vanuit NOC*NSF en de Rabobank. Niet direct in geld, maar in kennis (financieel, bestuurlijk) en netwerken. Onze stevige pitch om de samenleving bij de vereniging te betrekken heeft gewerkt!

NOC*NSF en de Rabobank hebben sportverenigingen in Utrecht uitgenodigd een pitch in te sturen (met veel dank aan Elline) om in aanmerking te komen voor ondersteuning in de groei naar een ‘open club’. Daarbij werd vooral gevraagd naar activiteiten die sportverenigingen ondernemen om de samenleving bij de club te betrekken. Die dus maatschappelijke meerwaarde hebben.

Open club

Synergo heeft al maatschappelijke meerwaarde in het vaandel en de missie staan en is goed op weg nog meer een ‘open club’ te worden. Met activiteiten als schoolkorfbal, SportHeroes en sporten met new neighbours doen we al meer dan alleen korfbal. Maar straks met een nieuwe sporthal en kantine zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden!

Pitch

Voldoende aanleiding voor Synergo om een stevige pitch in te sturen. En dat heeft gewerkt! Synergo is een van de 17 clubs die op ondersteuning vanuit NOC*NSF en de Rabobank mogen rekenen. Niet direct in geld, maar in kennis (financieel, bestuurlijk) en netwerken. De Rabobank zal onder andere voorzien in ondersteuning om de nieuwe kantine te beheren en te professionaliseren.

Hoe en wat precies? Dat horen we nadat we de vervolggesprekken hebben gevoerd.

En natuurlijk rekenen we ook op jullie fantastische inzet voor Synergo. Zowel in als buiten het veld.

Andy.

 

Zie ook