Synergo droomt realistisch

Synergo droomt over een sociaal netwerk. Omdat we een maatschappelijke rol willen vervullen én omdat we extra inkomsten zoeken voor onze vereniging.

MVV-bijeenkomst1Door de nieuwe sporthal met nieuwe kantine hebben we extra inkomsten nodig om een financieel gezonde vereniging te blijven. Het is daarom belangrijk in contact te blijven met organisaties in de wijken. Om wijkbewoners kennis te laten maken met korfbal en onze vereniging, want korfbal staat voorop. Ook kunnen Synergo’s sociale activiteiten bijdragen aan participatie, werktoeleiding en re-integratie.

Realiteitscheck

De 30 aanwezigen tijdens de realiteitscheck op 25 januari waren het erover eens; we moeten ons netwerk verder opbouwen en gebruiken. Zowel binnen als buiten de vereniging! Een mooi gezelschap is samen gekomen in de kantine om mee te denken en om een kritisch noot te geven. Zodat we scherp blijven en concrete stappen kunnen formuleren  voor de toekomst. Anne trapt af en heet alle leden en externe partijen welkom; zoals de VSU, het bewonersplatform Overvecht, de MVV, de Rabobank, Wijk&Co en vv de Meern!

Derde pijler

Synergo wil naast de bestaande twee pijlers “Korfbal voorop” en “Synergo is mijn club” een derde pijler toevoegen: “Synergo (sociaal) netwerk”. Het Synergo-netwerk heeft als doel om waarde te kunnen toevoegen aan de vereniging en de omringende wijken, waarbij bewegen en gezondheid centraal staat. Binnen de organisatie van Synergo gebruiken we het “netwerk” ook om het voortbestaan van de club te kunnen garanderen.

Vanuit de Synergo-droom is ook gekeken welke activiteiten aansluiten bij Synergo en het exploiteren van de kantine. Deze vier thema’s vormen vanuit de droom het kader waarin de toekomstige activiteiten zullen plaats vinden; sport, werktoeleiding, re-integratie, participatie.

Afsluiting én een nieuw begin!

MVV-afscheidMaandag 1 februari leverde Karin Pannekoek van MVV Nederland het MVV-plan op, in een grote map. Hiermee is er een eind gekomen aan de MVV-ondersteuning. Nu gaan we het zelf doen. Uiteraard hebben we Karin nog even bedankt voor haar ondersteuning en steun in het MVV-project met een lekker drankje om nog even na te genieten en aan ons te denken…

Activiteiten

Alle activiteiten die in de bijeenkomst prioriteit ‘hoog’ kregen, hebben Huub, Anne, Elline, Sander en Stefan opnieuw bekeken en weer onderling geprioriteerd.

OSociaal netwerk-prioriterennze conclusie is dat we behoefte hebben aan een inventarisatie van het intern netwerk (om nieuwe vrijwilligers te vinden) en van het extern netwerk (om te weten wat wijkorganisaties concreet kunnen bieden en nodig hebben). Vervolgens bepalen wij ons (korfbal)aanbod en leggen die naast de mogelijkheden in de wijken. Als dit bekend is, hebben we een opleidingsplan nodig om onze vrijwilligers te ondersteunen en begeleiden. Voor hun eigen ontwikkeling en om de juiste kennis en vaardigheden te benutten of aan te leren.

Zo zijn we gekomen tot onderstaande prioriteiten. Van hoog naar laag:

Sociaal netwerk-prioriteiten

Deze gaan we verder concreet uitwerken. De eerstvolgende actie is om de werkgroepen stenen (van de sporthal) en sociaal netwerk samen te brengen voor een overleg.

Wordt vervolgd!

Elline en Sander.

 

 

Meer informatie

Zie ook