Tags: Kantine

query, array('posts_per_page' => -1) ) ); ?>

Kantine weer open!

Vanaf aanstaande donderdag mogen we niet alleen ‘gewoon’ korfballen, we kunnen ook weer gebruik maken van onze kantine! 

Wijziging in indeling bardiensten

We maken de nieuwe indelingen van bardiensten op een andere manier. De indeling van deze taken blijft op basis van de teams, maar we corrigeren het aantal leden van het team voor leden die we vrijstellen van bardiensten, omdat ze al andere vrijwilligerstaken doen.

Synergo gaat voor brons

Onze kantine gaat op voor brons; dit is eerste level van het certificaat Gezonde Sportkantine. Maandag 9 december voert TeamFit een kantine-scan uit om te beoordelen of wij dit certficicaat behalen.

Bar- en keukendiensten

De puzzel is weer compleet, het nieuwe barrooster staat online! Nieuw deze keer is dat je als team ook ingedeeld kan worden voor een keukendienst. Kijk snel wanneer je team staat ingedeeld en noteer dit in je agenda!

Tapkunst bijspijkeren en voorlichting

De kantinecommissie organiseert op vrijdag 27 september vanaf 19.30 een voorlichtingsavond voor iedereen die al in de barpoule zit, en iedereen die het leuk lijkt om ons team te komen versterken.

Betalen in de kantine

Met ingang vanaf het nieuwe seizoen is er op trainingsavonden geen contant geld meer aanwezig in de kassa. Betalingen doordeweeks kun je dus alleen met de PIN doen.