Coronavirus

Alleen samen houden we het coronavirus onder controle

Houd je aan de regels en help elkaar er aan herinneren!

De vette tekst is de update van 18 oktober 2020.

Klachten? Blijf thuis en laat je testen

We begrijpen dat je heel graag weer wil korfballen. Maar bij een klein hoestje, eerste symptomen van verkoudheid of iets vergelijkbaars blijf je thuis en laat je je eerst testen. Vraag een test aan via de website van de Rijksoverheid

Wat doe ik als ik of mijn kind besmet is?

Als iemand van Synergo positief wordt getest op het coronavirus, dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat je thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD je oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek.

Wanneer de GGD het advies geeft aan dat andere mensen bij Synergo ook in quarantaine moeten, is het dringende advies dit natuurlijk ook op te volgen. Tijdens deze (opgelegde) quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Regels bij trainingen 

 • Senioren trainen de komende 4 weken helemaal niet en mogen niet op de accommodatie zijn.
 • De jeugd mag wel trainen en qua training zijn er geen beperkingen. Spelers van 18 jaar en ouder uit de A mogen meetrainen met de A-jeugd, mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is. Voor Synergo geldt dit en dus dat de A-teams compleet mogen trainen.
 • Voor iedereen geldt: Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.
  (Er is uitgebreid navraag gedaan bij de NOC*NSF en de KNKV, zij wijken hier af van de regels voor de RIVM m.b.t. schoolgaande kinderen).
 • Ouders die spelers brengen en halen naar de training kunnen niet blijven kijken en gaan dan ook weg om spelers na de training weer op te halen.
 • Breng je je kind naar een training buiten je eigen woonplaats, dan mag je blijven kijken mits je de regels hanteert. Hierbij geldt: probeer zoveel mogelijk te carpoolen!
 • Trainers houden voorafgaand aan de training een gezondheidscheck waarbij ze iedere speler vragen of hij/zij gezond is. Zo ja, geen probleem. Zo nee, wordt de betreffende speler naar huis gestuurd.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn bij trainingen (dus helaas ook geen ouders).
 • Neem je eigen (gevulde) bidon mee
 • Voor en na de training desinfecteer je je handen en de gebruikte ballen, voordat deze teruggaan naar het materiaalhok. 
 • Materiaal met een beperkt aantal mensen opruimen, zodat we kunnen zorgen voor voldoende afstand van elkaar bij het materiaalhok.
 • Na de training ga je direct naar huis.

Regels bij wedstrijden

 • Alle competities zijn stilgelegd.

 Regels bij gebruik van de kantine  

 • De kantine is tot nader order gesloten
 • Uitzondering voor trainers/ spelers die tijd moeten overbruggen tussen het training geven en zelf trainen. Zij mogen gebruik maken van de kantine om wat te drinken te kopen of eten op te warmen. Zij mogen niet in de kantine verblijven.

Coronadiensten

Het korfbalseizoen gaat niet zonder dat we ons goed aan de coronaregels houden. Een corona-coördinator is daarom noodzakelijk. En die taak gaan we met elkaar invullen.

Elk team heeft coronadiensten: het team levert daarvoor iemand aan die de taak van corona-coördinator op zich neemt.

Updates en vragen

Veranderingen in regels volgen elkaar (helaas) snel op. Houd dus de website en je mailbox in de gaten.

Maak je je ergens zorgen over, heb je vragen of een opmerking? Neem contact op Suzanne Tamminga, die de Corona-aanpak bij Synergo coördineert: corona@synergo.nl.


Zie ook