Coronavirus

Alleen samen houden we het coronavirus onder controle

Houd je aan de regels en help elkaar er aan herinneren! Houd nog even vol! Samen maken we er een gezond en mooi korfbalseizoen van!

De pagina is bijgewerkt op 24 september 2021.

Regels bij trainingen en wedstrijden

 • Bezoekers aan het sportpark registreren zich.
 • Er is een gezondheidscheck waarbij iedere bezoeker de vraag krijgt of hij/zij gezond is. Zo ja, geen probleem. Zo nee, ga dan direct naar huis.
 • Was je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Alleen tijdens de wedstrijden en trainingen mogen spelers/speelsters binnen de 1,5 meter afstand van elkaar komen.
 • Ook reserves en coaches houden 1,5 meter afstand.

Regels bij gebruik van de kantine en terras

Volgens de huidige coronaregels gelden vanaf 25 september voor het gebruik van de kantine de volgende regels:

 • Er is een CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is voor het (zittend) nuttigen van eten en drinken in de kantine. In de kantine is aangegeven over welke plekken dit gaat.
 • Er is géén CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen in de kantine van eten en drinken.
 • Het is de verantwoordelijkheid van ieder zelf dat hij/zij een CTB (Coronatoegangsbewijs) heeft als hij/zij eten of drinken nuttigt in de kantine.
 • Vanuit de bardienst kan je gevraagd worden of je een CTB (Coronatoegangsbewijs) hebt. Heb je die niet, dan dien je het eten of drinken buiten te nuttigen.
 • Een CTB (Coronatoegangsbewijs) is verplicht voor iemand van 13 jaar en ouder.
 • De kantine heeft beperkte openingstijden: tot 00.00 uur.

Synergo informeert gebruikers van de kantine middels poster over de geldende regels. Maak dus alleen gebruik van de zitplekken in de kantine als je een coronatoegangsbewijs hebt.

Positieve coronatest melden

Mocht je onverhoopt toch positief testen op corona en wel bij Synergo geweest zijn in je besmettelijke periode, meld dit zo snel mogelijk bij (een van de leden van) de KC senioren/jeugd. We zorgen er dan voor dat we de juiste vervolgacties inzetten (uiteraard anoniem).

Als iemand van Synergo positief wordt getest op het coronavirus, dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat je thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD je oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek.

Wanneer de GGD het advies geeft aan dat andere mensen bij Synergo ook in quarantaine moeten, is het dringende advies dit natuurlijk ook op te volgen. Tijdens deze (opgelegde) quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Updates en vragen

Veranderingen in regels volgen elkaar (helaas) snel op. Houd dus de website en je mailbox in de gaten.

Maak je je ergens zorgen over, heb je vragen of een opmerking? Neem contact op Suzanne Tamminga, die de Corona-aanpak bij Synergo coördineert: corona@synergo.nl.


Zie ook