Korfbalthema’s

Ik wil terug naar Trainersportaal | Checklist voor trainers


Checklist

Ik weet welke korbalthema’s bij Synergo gebruikt worden

Zie H1

Ik heb aan de hand van een observatielijst mijn spelers geanalyseerd

Zie H2

Ik heb de uitkomst van de analyse omgezet in thema’s

Zie H3

Ik weet wat mijn team zelf als leerdoel heeft

Zie H4

Ik weet welke thema’s ik in mijn trainingen mee ga nemen

Zie H5

Ik weet welke thema’s per leeftijdsgroep belangrijk zijn

Zie H6

H1. Weet je welke korfbalthema’s bij Synergo gebruikt worden?

In de training en de wedstrijdcoaching werk je samen aan de ontwikkeling van de spelers aan de hand van verschillende korfbalthema’s. De thema’s zijn gebaseerd op de korfbalacties en tegenacties die te zien zijn in het korfbal:

  • schieten ↔verdedigen van schieten;
  • vrijlopen ↔ voorkomen van vrijlopen;
  • passen ↔ voorkomen van passen;
  • in balbezit blijven en in balbezit komen.

Andere thema’s zijn:

  • goochelen;
  • spelregels.

H2. Heb je, aan de hand van een observatielijst, je team geanalyseerd?

De analyse van jouw team en de spelers kun je doen door voor het team de beschikbare observatieformulieren (E/F-jeugd, C/D-jeugd of A/B-jeugd) in te vullen. Dat kan het best tijdens een wedstrijd (of een oefenwedstrijd of partijtje tijdens de training), omdat je dan in de spelvorm kunt zien waar je spelers toe in staat zijn. Uit die analyse komen de thema’s waar je mee aan de slag gaat en die je invult met oefeningen. Het invullen van zo’n analyse is best lastig als je dat voor het eerst doet. Vraag hulp van één van de trainersbegeleiders als je het moeilijk vindt.

Halverwege het seizoen kun je die analyse nog een keer doen en naast de eerste te leggen. Dan zie je hoe je spelers zich hebben ontwikkeld en kun je de thema’s aanpassen voor de tweede helft van het seizoen.

H3. Heb je de uitkomst van de analyse omgezet in thema’s?

Elk team (en ook elke speler) is anders. De thema’s kunnen voor verschillende teams of spelers  hetzelfde zijn, maar de aandachtspunten kunnen verschillen, ook bij teams met dezelfde leeftijd. Er is verschil in aantal jaren korfbalervaring, talent, motivatie, vroeg/laatbloeiers, etc. Daarom is het belangrijk steeds goed te blijven kijken naar wat de spelers kunnen en wat ze nodig hebben.

Natuurlijk kan een thema het hele jaar aan bod komen, maar het wordt dan telkens verder uitgewerkt (iets moet sneller, met meer weerstand, etc.).

In het algemeen geldt dat zes (6) thema’s meer dan voldoende is voor een langere periode (drie tot zes maanden). Meer thema’s leidt tot te veel versnippering van de aandacht en geeft een team / spelers te weinig gelegenheid om te leren.

H4. Wat vindt jouw team zelf?

Kun je de spelers zelf vragen waar zij aan willen werken? En op welke manier zou je dat kunnen doen? Laat hen zelf vastleggen waar ze aan willen werken (zie afspraken maken).

H5. Hoe neem je de thema’s op in de training en coaching?

Beperk het aantal thema’s waar je in een training aan wilt werken tot maximaal 2. Je hebt tenslotte een heel jaar om met jouw team te werken aan allerlei thema’s. Het is beter een kleiner aantal thema’s te oefenen en die terug te laten keren in de training.

Dit geldt ook voor de coaching: concentreer je opmerkingen op de thema’s die je in de training hebt geoefend. Neem de rest op in je analyse en kijk hoe je dat weer mee kunt nemen in een volgend thema (zie wedstrijdcoaching).

Oefen ook thema’s waarvan je ziet dat je team er goed in is.  Ook in die thema’s is groeien en beter worden mogelijk. En het is voor de spelers ook fijn iets te oefenen dat al wel goed loopt.

H6. Welke thema’s per leeftijdsgroep?

Via onderstaande links vind je per leeftijdscategorie de korfbalthema’s die aan bod kunnen komen (in grote lijnen). Soms wordt een voorbeeld gegeven ter verduidelijking, maar de uitwerking van de oefenvormen is aan de trainers.

De scheiding tussen die categorieën is geen strikte scheiding. Een ervaren C team zal al kunnen werken met thema’s van de B, terwijl een beginnend C team misschien meer leert van thema’s van de E. Kijk dus goed naar wat je team nodig heeft.

Welke thema’s daarvan passend zijn voor jouw team, is niet altijd vooraf vast te stellen. Voor beginnende korfballers is er wel een aantal voor de hand liggende thema’s, maar naarmate de spelers en het team meer ervaring hebben, moet je voor jouw team en ook per speler vaststellen waar je aan wilt werken.

Zie ook de observatieformulieren (E/F-jeugd, C/D-jeugd of A/B-jeugd) om te kijken welke thema’s passen bij een leeftijdsgroep.

  1. Zie Peuters en Kangoeroes
  2. Zie Beginnende korfballers en E- en F-jeugd
  3. Zie C- en D-jeugd
  4. Zie A- en B-jeugd

Zie ook