Tags: Beker van verdienste

query, array('posts_per_page' => -1) ) ); ?>

Timon den Hertog ontvangt Beker van Verdienste

Synergo reikt ieder jaar de Anne de Roos Beker van Verdienste uit aan een vrijwilliger van Synergo, die soms al jaren vele taken vervult voor de club. Binnen of buiten commissies, in avonduren, weekenduren of gewoon overdag.

Beker van verdienste 2019 voor de Foodcie

De ‘Anne de Roos Beker van Verdienste’ 2019 is voor de foodcommissie (foodcie). De commissie ontving deze beker niet tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, maar tijdens de vrijwilligersdag.

Beker van verdienste 2018 voor Myka Willemse

De ‘Anne de Roos Beker van Verdienste’ 2018 is voor Myka Willemse. Hij ontving deze beker tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor zijn inzet als KNKV-scheidsrechter van Synergo.

Beker van verdienste voor Renske Wind

Renske Wind krijgt de beker van verdienste voor haar archiefwerk SAMOS. Tijdens de jaarvergadering op 18 juni sprak voorzitster Anne de Roos het judicium voor Renske uit en overhandigde haar de beker.