Bestuursupdate mei 2022

Dinsdag 10 mei vergaderde het bestuur. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste agendapunten. Lees je mee?

Kantineklimaat

Het is warm in de kantine! Als de zon schijnt, warmt het snel op. We zijn in overleg met de gemeente hoe we dit kunnen oplossen.

Twan

Onze nieuwe boekhouder Twan heeft met alle bestuursleden kennis gemaakt en gaat aan de slag! Samen met Alyanne en Floor (tijdelijk) verdiept hij zich in onze clubfinanciën.

JAV

Op 24 juni is de JAV. Schrijf de datum vast in je agenda! Commissies, denken jullie aan je jaarverslagen en -plannen? Ook reiken we zoals elk jaar de beker van verdienste uit. Nominaties zijn welkom via secretariaat@synergo.nl.

Verbinding

Uit de tevredenheidsmeter onder vrijwilligers zijn een aantal verbeterpunten gekomen. Het belangrijkste punt is verbinding. Hiervoor willen we graag in het nieuwe seizoen een aantal dingen doen. Bijvoorbeeld commissieavonden organiseren, en ook de jeugd meer betrekken bij het bestuur.

Zie ook

Bestuursupdates