Loevenhoutsedijk voor de toekomst?

Woensdag 21 oktober was er een brainstormmiddag om na te denken over de mogelijkheden van Sportpark Loevenhoutsedijk als we onze ideeën uitwisselen en onze krachten bundelen.

We naderen het moment dat we gaan bepalen welk plan we voorleggen aan de leden van Synergo. De middag was opgezet om met zoveel mogelijk denkkracht van buiten de plannen tegen het licht te houden.

Brainstorm-accommodatie-puzzelen2Brainstorm-accommodatie-puzzelen3

Synergo wil graag samen met onder andere de gemeente Utrecht, het KNKV, de VSU, en medesportparkgebruikers DWSV en SVE nadenken over hoe we van het sportpark een plek kunnen maken om te bewegen, te vertoeven en mensen te ontmoeten.

Sportpak-loevenhoutsedijk-u-bevindt-zich-hierOns sportpark heeft ook een unieke ligging: het ligt op een kruising van wijken en binnen tien minuten fietsen kun je 100.000 inwoners bereiken! De wortels van DWSV liggen bijvoorbeeld al vanaf 1931 op dit sportpark en ook Samos (Synergo) maakt al heel lang gebruik van het park.

 

Samen

accommodatie-sportpark-dom‘Utrecht maken we samen’,  schrijft sportwethouder Jansen als motto van het Utrechtse college. De bouw van een sporthal op sportpark Loevenhoutsedijk lijkt dé gelegenheid om sport te combineren met werktoeleiding, re-integratie en participatie. Dat doen we samen. Ook met organisaties van buiten het sportpark. Met onder andere verenigingen, wijkorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven in de wijken, de gemeente Utrecht, het Trajectum College en zorgaanbieders.

Krachtstation en culturele strip

Klaas Schotanus van Ontwerpbureau HIK-ontwerpers vertelde ter inspiratie over de opbouw van het Krachtstation Kanaleneiland en de Cultuurstrip Overvecht. ‘Hier gebruiken we de kansen en de kennis uit de wijk; bottum-up. We creëren zo een plek om samen te komen, met laagdrempelige horeca, ruimte voor hobby en sport, een vergaderlocatie en een gezondheidsmarkt  met gezond leven en eten.’

Buurthuis van de Toekomst

Arjen Godthelp, adviseur bij de gemeente Utrecht, zou na de dromen in zijn verhaal ‘iedereen een beetje terug op aarde laten komen’. Hij presenteerde cijfers over het rendement per m2 van ruimten voor nevenactiviteiten, de bezetting ervan en gaf vergelijkingen met accommodaties  van andere korfbalverenigingen.

Zijn conclusie: het is niet eenvoudig om het alleen te doen, ga niet zomaar bijbouwen maar vind de oplossingen in dubbelgebruik bij daluren van kantine en sporthal. Denk aan een combinatie van sport, cultuur, welzijn, zorg; een open locatie met een brede bestemming.

Een voorbeeld uit Den Haag is het Buurthuis van de Toekomst; hierin werken sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties in de wijk met elkaar samen. Volgens Denhaag.nl: ‘De voetbalclub is vaak ook een plek waar mensen samenkomen voor een praatje, voor een cursus en soms ook voor huiswerkbegeleiding.’

Accommodatie-bouw2Puzzelen

In het tweede gedeelte van de middag gingen de aanwezigen aan de slag met plattegronden, velden, gebouwen en faciliteiten. Hoe kun je de beschikbare ruimte met buitenspeelvelden slim combineren met de mogelijkheden van een sporthal en onderdak voor wijkgerelateerde activiteiten? Daarbij rekening houdend naar de beschikbare sportaanbieders, scholen, culturele instellingen en bewoners om ons heen. Met mogelijkheden voor bewegen, vertoeven, ontmoeten en voor gezondheid.

Puzzel

Accommodatie-bouw3Zomaar een sporthal op de Loevenhoutsedijk plaatsen blijkt niet eenvoudig. Sommige plekken mogen vanwege ondergrondse leidingen niet bebouwd worden, Synergo heeft volgens het KNKV drie seniorenvelden nodig, DWSV wil een goed uitzicht op de kantine en de velden behouden, er is ruimte nodig voor parkeerplekken, er is veilige toegang nodig voor de kleedkamers. Wat doen we met de kantines? Misschien een verplaatsing van de toegangsbrug naar het sportpark? Gelet op de beschikbare ruimte wordt het passen en meten; waar gaan we voor en waar doen we water in de wijn?

Overeind blijft dat we als vereniging vanaf het begin van de ontwikkeling 4 belangrijke punten hebben:

  • Voldoende ruimte buiten
  • Zeggenschap binnen
  • Voldoende ontplooiingsmogelijkheden voor de kantine
  • Voldoende ruimte voor sociaal maatschappelijke activiteiten

En dat alles in een passende financiële begroting.

Accommodatie-bouw1Brainstorm-accommodatie-puzzelen4

De middag heeft  ons weer nieuwe inzichten gegeven. Wordt vervolgd!

Sander.

Zie ook