Juryvoorzitters: Peter, Lidy, Lizzie en Willard

Afgelopen maanden zijn drie nieuwe juryvoorzitters opgeleid voor Synergo. Daarmee kunnen we ons team voor de jurytafel compleet maken. Lidy (S4), Lizzie (S9) en Willard (S4) hebben de cursus tot juryvoorzitter gevolgd en maken samen met Peter (coach C2) het team van juryvoorzitters compleet.

Naast de juryvoorzitter zitten er natuurlijk nog twee anderen aan de jurytafel. De schotklokbediener en de tijdswaarnemer.

Schotklok

De schotklok wordt dit jaar weer bediend door Eveline en Christel (beiden recreanten).

Tijdswaarneming

De tijdswaarneming wordt weer gedaan door Gerard (S10), aangevuld door Niklas (A1) en Emiel (S5).

Eerste wedstrijd

Zaterdag 19 november is de eerste keer dat ze plaatsnemen aan de jurytafel. Kom dus vooral kijken naar de selectie. S2 speelt om 14.30 uur en S1 om 16.15 uur.

Filmen?

Voor de professionalisering van de wedstrijden van de Synergo selectie zoeken we leden die af en toe een wedstrijd kunnen opnemen. Wil je ons hierbij helpen kan je je melden bij Oskar of Robbin!

David.

Zie ook