Een mooie scheidsrechtersbijeenkomst

Zaterdagochtend 27 augustus spraken we met een groep scheidsrechters en trainers over diverse onderwerpen. Na een gezamenlijke start met de trainers, gingen we met de scheidsrechters apart verder.

Eerst bespraken we de spelregelwijzigingen van afgelopen en huidig seizoen. Hier braken al enkele goede discussies los.

Vervolgens gingen we in twee groepjes aan de slag met de kernpunten die wij als scheidsrechterscommissie hebben opgesteld:

  1. Een plezierig en veilig scheidsrechtersklimaat
  2. Begeleiding van (jeugd)scheidsrechters
  3. Opleiden of doorscholen van scheidsrechters

Uit de twee groepjes kwamen de volgende punten, verdeeld over wat we als scheidsrechterscommissie/ vereniging zouden moeten doen en wat de spelers (en wijzelf) zouden moeten doen:

Commissie/ vereniging

  • Introduceren van een gastheer/-vrouw die scheidsrechters verwelkomt, opvangt en het aanspreekpunt is. Dit kunnen er uiteraard ook meerdere zijn.
  • Actief uitdragen dat Synergo staat voor een veilig en prettig sportklimaat. Versterkt door het ophangen van een bord langs het veld. Leden moeten elkaar en bezoekers hier ook actiever op aanspreken.
  • Zoeken naar tenminste één jeugdwedstrijdleider per juniorenteam en deze persoon voorzien van begeleiding en indien gewenst een cursus.

Scheidsrechters zelf

  • Ruim op tijd aanwezig zijn voor een wedstrijd om zodoende tijd te hebben om goed contact te maken met beide ploegen en de randzaken (wedstrijdformulier, veld checken, etc.) te regelen.
  • Openstaan voor feedback van begeleiding, coaches en derden. Tracht te leren van commentaar en zoek dit ook op.
  • Onderling elkaar begeleiden en beoordelen met als doel beter te worden en nieuwe inzichten op te doen.
  • Bij een aantal casussen van mensen uit de groep viel op hoe vaak we als scheidsrechters in het grijze vlak moeten opereren en besluiten moeten nemen, terwijl de spelers het soms als heel zwart/wit lijken te zien.

Tot slot

We kijken terug op een hele geslaagde bijeenkomst. We sloten gezamenlijk met alle trainers(begeleiders) af met een uitstekende lunch.

Wat ons betreft, smaakt dit naar meer. Dit zal dus ook niet de laatste bijeenkomst zijn! Hopelijk weten we de groep de volgende keer nog groter en completer te maken.

De scheidsrechterscommissie,
Jari, Maaike, Sebastiaan en Sijmen.

Zie ook