Ideeën en dromen Synergo sociaal netwerk

In de tweede bijeenkomst onder leiding van Karin Pannekoek van de MVV was het doel om een visie vorm te geven. Een droomsessie: een droom over de kantine van Synergo en hoe deze over 10 jaar is gepositioneerd in de wijk.

mvv-5

 

Voordat we gingen dromen, geeft Anne nog een keer een kort overzicht van activiteiten die de afgelopen tijd zijn geweest om tot dit punt te komen:

 

 • 12 december 2014 eerste brainstormsessie met een grote groep Synergo-leden. Waarbij een verzameling van 60 ideeën is samengesteld.
 • 21 oktober 2015, brainstorm samen met de voetbalvereniging, de gemeente, het KNKV en andere werkorganisaties om een beter beeld te krijgen waar de sporthal kan komen.
 • 30 november is de eerste start gemaakt met het vormen van een concreter plan.

In al deze bijeenkomsten kwam naar voren hoe belangrijk het is waarde toe te kunnen voegen aan de maatschappij en wat Synergo kan betekenen voor de directe omgeving. Het biedt veel mogelijkheden, maar ook zeker veel uitdagingen. Want het is zeker een grote verandering voor Synergo! Het vraagt om een ondernemende houding, waarin Synergo steeds de kern moet blijven.

In de laatste gesprekken met de gemeente is duidelijk geworden dat de start van de bouw naar verwachting begin 2018 zal plaats vinden.

Een droom…

Om onze droom vorm te geven verdelen we ons op in drie groepjes. Elke groepje kreeg een thema:

 • de accommodatie
 • de sfeer en cultuur van Synergo
 • de impact op de maatschappij rondom Synergo

Elk thema wordt door een groepje onderzocht om zo te omschrijven wat belangrijk is voor Synergo en waar mogelijkheden liggen.

De impact op de Maatschappij, Ineke en Mamoun buigen zich over alle mogelijkheden!

accommodatie-sportpark-domDe doelgroep die Synergo kan bereiken: Mensen met een multiculturele achtergrond, scholieren, arbeidstoeleiding, jong en oud, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook professionelere begeleiding voor Synergo-leden en meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten en kennis.

Belangrijke aandachtspunten:

 • Opleidingshuis voor eigen leden in scholing van vrijwilligers en bijvoorbeeld stage lopen
 • Subsidiemogelijkheden van Sport Impuls benutten om trainers op te leiden
 • Vindplaatsen van nieuwe leden uitbreiden naar bijvoorbeeld de moskee of VV de Dreef
 • Korfbal verder neerzetten op scholen
 • Er zijn voor iedereen; spelend en niet-spelend
 • Aansluiten waar de wijk behoefte aan heeft

Sfeer en cultuur van Synergo over 10 jaar: Anne en Stefan geven hun top drie

Synergo-supportersSynergo is er voor iedereen, een open sportclub waarin iedereen zich thuis kan voelen! Een plek waar sport en gezelligheid samenkomen en een club die naast het sporten ook mogelijkheden biedt voor kwalitatieve scholing van vrijwilligers en trainers. Een professionele club die verder blijft groeien en bloeien, aan leden en aan mogelijkheden. Iedereen is gelijk en korfbal vormt de basis van de club.

De accommodatie wordt verder vorm gegeven door Huub, Peter en Elline

groen huisjeHierin staat de commerciële toekomst van Synergo meer centraal. De top drie van de lijst:

 • Duurzaam: De bouw van de sporthal met aandacht voor duurzame materialen en de mogelijkheid van zonne-energie.
 • Een uitstraling van een koffiebar, zodat hij doordeweeks goed gebruikt kan worden door andere gebruikers.
 • Een clubmanager om alle activiteiten in goede banen te leiden.

Uitdagingen

Wilde en ook mooie ideeën die samengaan met veel enthousiasme en uitdagingen. De twee belangrijkste uitdagingen zijn

 1. het kunnen verliezen van het thuisgevoel waarbij iedereen elkaar kent.
 2. dat het een overbelasting kan zijn van de Synergo-leden die al zo actief betrokken zijn.

Om bewust met deze uitdagingen om te gaan, willen we iedereen informeren of juist een actief deel laten nemen. Heb je vragen over de plannen of heb je ideeën? Je kunt altijd terecht bij Ineke Hoogewoning, Anne de Roos of Elline Hemke!

Volgende bijeenkomst

Een stap dichterbij een concreter plan, de volgende bijeenkomst is gepland op;

 • 4 januari                Wat gaan we de komende twee jaar doen op weg naar onze droom?

Tijdens de derde activiteit van het Synergo Sociaal Netwerk op 25 januari maken we de sociale activiteiten concreet. Hiervoor nodigen we mensen uit mee te denken.

Elline.

 

 

Meer informatie