Rekenen en tekenen voor sporthal

Hoe staat het met de plannen voor een sporthal op sportpark Loevenhoutsedijk?

De projectgroep van de gemeente Utrecht puzzelt nu over de plek op het sportpark. Met de gemeentelijke voorkeursvariant gaat de gemeentelijke projectgroep in gesprek met Synergo om tot een gezamenlijke variant te komen. Hierin nemen we ook details mee vanuit de werkgroepen. Zoals onder andere financiën, juridische zaken, het veld, onze verenigingscultuur, de mogelijkheden voor sociale activiteiten voor de wijk, nieuwe vrijwilligers vinden en de duurzaamheid van het gebouw.

Sportpark-loevenhoutsedijk-langwerpig

Er zijn op dit moment twee hoofdvarianten voor de locatie van de sporthal:

  • Op de plek van het trainingsveld.
  • Op de plek van de kleedkamers, vlak bij de brug.

Dit zijn mogelijke locaties en ze kunnen dus nog schuiven naar een gezamenlijke variant van de locatie. Wanneer onze eigen kantine plaatsmaakt voor de sporthal, overleggen we met de gemeente over de financiële gevolgen en de eisen en wensen aan de velden en een nieuwe kantine.

Penningmeester Jeroen heeft meerdere scenario’s doorgerekend voor de gevolgen op onze financiële positie. Elline heeft in januari een overleg met de kantinecommissie voor hun ideeën en wensen binnen een eventuele nieuwe kantine.

Onze cultuur

SynergoLogoBelangrijk voor Synergo is onze eigen identiteit; de Synergo-cultuur. We zijn een leuke en open vereniging en dat willen we natuurlijk niet veranderen! We zijn en blijven bovenal een korfbalvereniging.

Naast onze sportieve eisen aan het nieuwe gebouw, willen we ook de mogelijkheden inzetten voor sociale activiteiten. Het thuisgevoel van onze leden is heel belangrijk, evenals onze rol en betrokkenheid voor de omliggende wijken. Een langdurige structuur, continuïteit in alle activiteiten en duurzame samenwerking met partijen staan voorop in ons sociaal netwerk. Dit netwerk kan ons wellicht ook weer helpen aan nieuwe mensen. Want nieuwe activiteiten moeten niet ten koste gaan van onze huidige vrijwilligers.

Duurzaamheid en CO2-neutraal

Met de mogelijkheden voor de exploitatie van zo’n duurzaam gebouw en voor een goede ruimtelijke inpassing in het stedenbouwkundige geheel van de wijk en het sportpark, wil Synergo de sporthal en kantine duurzaam laten zijn; structureel en CO2-neutraal. Dit heeft te maken met een goede isolatie, een goede installatie om zelf energie op te wekken en natuurlijk bewust gedrag van de leden.

Ellines match op de beursvloer van de Vrijwilligerscentrale Utrecht leverde een 40-urige inzet op van advies- en ingenieursbureau Movares. Dit advies heeft als doel in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om dit project van de sporthal duurzaam te maken. Synergo wil ook op deze manier bijdragen aan de doelstelling van het klimaatakkoord om in 2030 een vermindering met ten minste 40 procent (ten opzichte van 1990) te hebben van de uitstoot met broeikasgassen als CO2.

Opstart project

Als de ideeën voor het gebouw bekend zijn, neemt Hans de projectgroep nog mee op een kleine stage bij andere verenigingen (o.a. PKC, Fortissimo). Hier zien we voorbeelden van duurzaamheid, hoe je als vereniging de exploitatie doet en hoe zo’n gebouw er ruimtelijk goed uitziet.

Vervolgens is er een bijeenkomst voor de projectvoorbereiding; de projectleider van de gemeente start dan samen met de werkgroep het project. Dan ondertekent Synergo met de gemeente Utrecht een overeenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd.

accommodatie-sportpark-domWe betrekken de Synergo-leden bij de plannen en houden ze op de hoogte van alles dat er speelt. De leden kunnen natuurlijk altijd kritisch meedenken met de plannen. Graag zelfs! Uiteindelijk spreken de Synergo-leden zich in een ledenvergadering uit over de plannen, de kosten en de impact voor de vereniging.

 

Wordt dus vervolgd!
Hans en Sander.

 

 

Meer informatie

Zie ook