Aankondiging JAV 2022

Op vrijdag 24 juni is de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2022. In deze vergadering bespreken we de jaarverslagen en jaarplannen van de commissies en van het bestuur. En we bekijken de begroting voor 2023.

Floors bestuursperiode van 3 jaar eindigt en zij stelt zich herkiesbaar als bestuurslid.

Wil jij je ook kandidaat stellen voor het bestuur? Laat dat dan weten aan het bestuur.

Anne de Roos Beker van Verdienste

Ook reiken we de Beker van Verdienste uit. Nominaties zijn welkom via secretariaat@synergo.nl.

De agenda en officiële uitnodiging volgen later, maar zet 24 juni alvast in je agenda!

  • Wat: algemene ledenvergadering
  • Wanneer: 24 juni 2022, 20:00
  • Waar: Synergokantine
  • Wie: alle leden!

Zie ook