Impressie ALV Synergo 2021

Afgelopen vrijdag 3 september vond de algemene ledenvergadering plaats. 24 Synergo-leden waren aanwezig. Kon je er niet bij zijn? Lees hieronder wat we zoal hebben besproken!

Jaarverslag bestuur

Mamoun blikte terug op het afgelopen seizoen. Er waren soms vervelende dingen. Natuurlijk de coronamaatregelen, waardoor de senioren een tijd lang niet konden trainen. Ook vinden we het natuurlijk jammer dat Bert en Marlies stoppen als bestuursleden. En deze week bereikte ons het overlijdensbericht van oud-Samoslid Jack Hendriks. Mamoun heeft namens de vereniging condoleances aangeboden aan de familie.

Gelukkig waren er dit jaar ook veel mooie dingen: de jeugd kon doortrainen, en verschillende mensen hebben zich hier heel hard voor ingezet. Ook organiseerde de activiteitencommissie leuke online activiteiten. Er zijn veel Synergo-baby’s geboren. En we hebben een digitaal scorebord, met dank aan Abdeslam, Simo en Kevin!

Financiën

Door de plotselinge overgang van het penningmeesterschap van Bert naar Alyanne was er te weinig tijd om de jaarcijfers goed rond te krijgen. Wel presenteerde Alyanne alvast de voorlopige cijfers. 2020 was een goed jaar, met dank aan alle leden die trouw hun contributie hebben betaald. hierdoor is er ruimte voor uitgaven aan het lustrum, LED-verlichting etc.

ALV 26 november 2021

Om de jaarcijfers 2020 en ook de begroting voor 2022 officieel te kunnen goedkeuren, organiseren we een extra ALV op 26 november 2021. Zo heeft de kascommissie genoeg tijd om de jaarcijfers te bekijken en kan het bestuur voldoende aandacht aan de begroting besteden. Het bestuur overweegt om in het vervolg standaard twee ALV’s per jaar te organiseren. Hierover volgt nog meer informatie.

Bestuurswissel

Op de ALV stemden we over nieuwe bestuursleden. We wisten van tevoren dat het ging om de herverkiezing van Alyanne en de benoeming van Sander S. Tijdens de vergadering presenteerde het bestuur ook David K. als kandidaat-bestuurslid. De leden gingen akkoord met deze last-minute kandidaatstelling, zodat we over alle drie de kandidaten konden stemmen. Met meerderheid van de stemmen zijn zij in het bestuur gekozen. Alyanne, Sander en David: gefeliciteerd!

Commissies

Alle commissies hadden jaarverslagen en jaarplannen ingeleverd. Deze kon je van tevoren lezen in de JAV-Synopsis. Wil je ze alsnog lezen, mail dan naar secretariaat@synergo.nl. Tijdens de vergadering was er ruimte voor vragen en opmerkingen van de leden voor de commissies.

Een vraag was wie er in de KC senioren zitten. Dit zijn Eva, Jeroen, Rita en Abdeslam. De KC senioren zoekt nog wel versterking! Ook de websitecommissie zoekt versterking in de vorm van een nieuwe webredacteur. Voor de kledingcommissie kwam de vraag over de betaling van de wedstrijdshirts voor de jeugd. Zij gaan binnenkort op de website duidelijk maken hoe dit precies werkt.

Ook het aandachtspunt schoonmaak hebben we even aangestipt. Het bestuur is hierover in overleg met de gemeente. Daarnaast was er een vraag of er dit jaar weer een jeugdkamp is. De kampcommissie hoopt met Pinksteren 2022 een kamp te kunnen organiseren!

Scheidsrechters

De scheidsrechterscommissie presenteerde een oplossing voor het tekort aan scheidsrechters. Junioren worden (onder begeleiding) ingezet om wedstrijden van de jongere jeugd te fluiten. Senioren worden ingezet voor het fluiten van oudere jeugd en breedtekorfbalwedstrijden bij de senioren. Meer uitwerking en informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Aan dit plan kleven verschillende voor- en nadelen. Daarom is het in eerste instantie een tijdelijke oplossing van het capaciteitsprobleem bij de scheidsrechters.

Omdat Sander S. toetreedt tot het bestuur, bouwt hij zijn werkzaamheden voor de scheidsrechterscommissie af. Hij neemt de coördinatie op zich tot hiervoor een vervanger is gevonden. Ook de scheidsrechterscommissie zoekt dus (met spoed!) nieuwe leden!

Eerbewijzen

De uitreiking van de Anne de Roos Beker van Verdienste 2021 ging naar Gina van Vliet voor haar tomeloze inzet voor met name de jonge jeugd in de afgelopen jaren, en in het bijzonder tijdens de coronaperiode.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag ging het over het uiten van zorgen en kritiek binnen de vereniging. Kritiek is juist nuttig, om er beter van te kunnen worden, en moeten we niet persoonlijk opvatten. Mamoun wil vervolgens benadrukken dat kritiek moet bestaan om de vereniging sterker te maken, zolang je let op de manier waarop je dit uit. En het is ook belangrijk om naast de verbeterpunten ook positieve punten te benoemen!

Het nieuwe seizoen

Het bestuur kijkt uit naar het komend seizoen, en hoopt dat we hier, ondanks de op dit moment geldende coronamaatregelen, zo veel mogelijk van kunnen genieten met elkaar!

Floor.

Zie ook