Uitnodiging JAV Synergo op 3 september 2021

Graag nodigen we de Synergo-leden en ouders van jeugdleden uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van Synergo. Deze vindt plaats op vrijdag 3 september vanaf 19.30 uur in sporthal Loevenhout.

Op de agenda staan twee punten waarover we gaan stemmen: de benoeming van Sander Slagboom als bestuurslid en de herbenoeming van Alyanne Evertse als bestuurslid. De rest van de agenda vind je onderaan dit bericht.

Informatie

 • Wat: Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV)
 • Wanneer: vrijdag 3 september 2020
 • Tijd: 19.30 uur
 • Waar: Sporthal Loevenhout

De stukken voor de JAV krijg je binnenkort per e-mail. We hopen jullie allemaal te zien op 3 september!

Het bestuur van Synergo
Mamoun, Ineke, Alyanne, Floor.

Agenda JAV 2021

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen JAV september 2020
 4. Afmeldingen en ingekomen berichten
 5. Terugblik seizoen 2020-2021: jaarverslagen bestuur en commissies
 6. Financieel jaarverslag 2020
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoemingen bestuur en commissies
 9. Pauze
 10. Vooruitblik seizoen 2021-2022: jaarplannen bestuur en commissies
 11. Begroting 2022
 12. Spelden KNKV
 13. Beker van verdienste
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Zie ook