Bert Warmelink kandidaat-penningmeester

Naast de aankondiging van de nieuwe kandidaat-voorzitter en kandidaat vice-voorzitter vorige week kondigt het bestuur nu ook een kandidaat-penningmeester aan: Bert Warmelink.

Bert is als vader van Niklas uit de B1 en Vera uit de C2 al jaren als ouder betrokken bij Synergo. Rond het vertrek van de vorige voorzitter heeft Bert aangegeven bereid te zijn het Synergo bestuur te ondersteunen als dat nodig zou zijn. Het bestuur is heel blij met dat aanbod. Het penningmeesterschap is historisch een lastig in te vullen rol, dus we zijn erg blij dat we daarvoor nu zo’n goede kandidaat hebben.

Bert werkt als bestuurssecretaris bij De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en is daarnaast penningmeester bij de Fietsersbond. Zoals intussen een traditie begint te worden voor Synergo penningmeesters is hij zelf ook enthousiast fietser.

We zijn als bestuur erg blij dat we met Bert een bestuurslid met heel veel bestuurservaring en ook veel ervaring als penningmeester in het bestuur halen. En dan ook nog een ouder van een jeugdlid.

Nieuwe rolverdeling

De huidige penningmeester (Chris Vrolijk) zou in eerste instantie, na het verlopen van de 3-jaars termijn de komende JAV, nog een jaar blijven. Met het aanbod van Bert ontstond een beter idee, namelijk een rolverdeling tussen Bert als penningmeester en Chris als boekhouder.

Om dit in een nette structuur te regelen vormen we een financiële commissie.

Deze financiële commissie ondersteunt de penningmeester met een aantal taken:

  • boekhouding
  • contributie administratie

Frank Dingjan deed de afgelopen jaren al de contributie administratie en blijft dat doen, het bestuur is daar erg blij mee.

Chris gaat de boekhouding doen.

Bert zal vanuit het bestuur de financiële commissie aansturen en is eindverantwoordelijk voor de financiën.

We denken met deze nieuwe rolverdeling een grote stap te maken in het verder verbeteren van het financieel bestuur van de vereniging:

  • minder risico: Door verdeling van de uitvoering van de financiën is er minder risico dat bij uitval van iemand de toegang tot de bankrekeningen stopt.
  • meer continuïteit: Het bestuur streeft ernaar te zorgen dat de termijnen van de penningmeester en de boekhouder op een ander moment aflopen. Op die manier is er altijd kennis van de financiën en een goede overdracht
  • meer controle: We kunnen met deze functiescheiding beter controle op de toegang tot de financiën inrichten. Grote betalingen zal de boekhouder bijvoorbeeld alleen kunnen doen als de penningmeester mee-ondertekent.

We hopen dat jullie op de JAV van 4 september Bert met enthousiasme welkom heten.

Het bestuur