Tags: penningmeester

query, array('posts_per_page' => -1) ) ); ?>

Bert Warmelink kandidaat-penningmeester

Naast de aankondiging van de nieuwe kandidaat-voorzitter en kandidaat vice-voorzitter vorige week kondigt het bestuur nu ook een kandidaat-penningmeester aan: Bert Warmelink.

Aangepaste contributie per 1 juli 2019

Met ingang van 1 juli 2019 gaan de nieuwe contributiebedragen in. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAV) van 13 juni 2018 hebben we besloten dat we jaarlijks de contributie aanpassen met de inflatie.

Aangepast rekeningnummer voor contributie

Het rekeningnummer voor de contributie van Synergo aangepast. Het goede rekeningnummer is: NL28 INGB 0000 2552 08 t.n.v. korfbalvereniging Synergo. Kijk even na of je het geld overmaakt naar het goede nummer.

Contributie eerste kwartaal 2016

Op maandag 29 februari 2016 int Synergo de contributie voor het eerste kwartaal van 2016. Dit geldt voor iedereen die via automatische incasso betaalt.