Fluiten in 2014/2015: enkele wijzigingen

Na overleg met het bestuur is besloten de aanwijzing van scheidsrechters dit jaar iets anders aan te pakken dan eerder gecommuniceerd.

De basis blijft overeind: we hebben niet voldoende scheidsrechters om al onze wedstrijden te fluiten. Het bestaande scheidsrechterskorps moet daarom worden uitgebreid met door de vereniging aangewezen scheidsrechters.

Daarbij gaan we de volgende vijf principes hanteren:

1) Een scheidsrechter wordt op naam aangewezen. Ruilen mag nog steeds. Deze aangewezen persoon blijft echter altijd, ook na eventueel ruilen van de wedstrijd, er voor (eind)verantwoordelijk dat er een scheidsrechter voor de betreffende wedstrijd is.

2) Bestaande vrijwilligers worden ontlast. Het bestuur stelt een lijst op van trainers/coaches, commissieleden en scheidsrechters die niet worden ingedeeld (hierbij hanteren we hetzelfde principe als bij de kantinediensten en het trainersroulatieschema). Het bestuur zal deze lijst zo zorgvuldig mogelijk samenstellen. Mocht er onverhoopt een foutje ingeslopen zijn en ben je onterecht voor een taak ingedeeld worden dan graag even een berichtje naar het bestuur.

3) Alleen spelende leden worden ingezet om te fluiten. Zij ‘ontvangen’ immers ook een scheidsrechter.

4) Er wordt rekening gehouden met de eigen wedstrijden van degene die fluit (voor eigen wedstrijd fluiten zal er minimaal één wedstrijd tussen zitten).

5) Er wordt geprobeerd het eigen speelniveau/de spelregelkennis van de scheidsrechter en de teams die hij of zij moet fluiten op elkaar aan te laten sluiten. Sowieso proberen we de seniorenwedstrijden zoveel mogelijk van ‘vaste’ scheidsrechters te voorzien. Voor dit punt doen we echter geen keiharde beloften, het indelen van scheidsrechters wordt anders te complex.

We wensen je veel plezier bij het fluiten van je wedstrijd!

Groeten,

Esther van der Hei
Voorzitter Scheidsrechterscommissie

Esther-Synergo_portret