Synergo

Update Buurtsportcoach januari 2020

Hierbij een update over wat ik de afgelopen periode heb gedaan binnen de vereniging, maar ook in de wijk. Peuter/kleuterkorfbal, schoolkorfbalclinics, onderschoolse lessen, peutergym, een wijksportbijeenkomst.

Certificaat gezonde sportkantine

Wethouder Sport Maarten van Ooijen reikt aanstaande zaterdag gezonde sportkantinecertificaat uit. Zaterdag 8 februari vanaf 9.45 uur ontvangen wij het Zilveren certificaat voor De Gezonde Sportkantine. Zorg dat je er bij bent en win als jeugdlid leuke prijzen!

Schoolkorfbaltoernooi 2020 komt er weer aan

Synergo organiseert ook dit jaar weer het schoolkorfbaltoernooi voor basisscholen in Utrecht. Het toernooi is dit jaar op vrijdag 17 april (groepen 5 en 6) en op vrijdag 15 mei (groepen 3 en 4). We hopen ook 1 tot 3 nieuwe scholen te mogen verwelkomen op ons toernooi.

Finale Korfbal League op 4 april

Fasten your seatbelts! We gaan in snel tempo richting 4 april. De grote Korfbal League finale! Weer in het vertrouwde Ahoy. En Synergo is er natuurlijk bij! Dit jaar willen we graag weer met een grote Synergo-groep samen dit hoogtepunt van het korfbaljaar beleven. Dus wacht met kaartjes kopen…

We mogen bijna op kamp!

Geef je op voor het Synergo-jeugdkamp. Het kamp is dit jaar van 29 mei tot en met 1 juni (Pinksteren!). Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar in de bus naar het kamp, dus wees er snel bij!

Skinergo

Zaterdag 15 februari vanaf 20.30 uur trekken wij onze skipakken, snowboots en gekke mutsen van zolder om weer eens los te gaan op de té gekke hitjes van DJ Lukez Mazalino.