Contributie

Iedereen die korfbalt en traint bij Synergo, moet contributie betalen. De contributie geldt voor een heel jaar en de leden betalen de contributie voor per kwartaal aan de vereniging. Synergo stuurt geen rekeningen of acceptgiro’s.

Betalen contributie

Je betaalt contributie via automatische incasso naar bankrekening NL28 INGB 0000 2552 08 van korfbalvereniging Synergo te Utrecht. Graag ook duidelijk de naam van het (jeugd)lid vermelden. Je betaalt contributie vanaf de eerste dag van de volgende nieuwe maand na je aanmelding.

Een contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie-overgang naar een volgende leeftijdsgroep in de jeugd begint in de maand nadat je de leeftijdsgrens hebt bereikt. Dit heeft niets te maken met het team waarin je speelt.

Prijsindexcijfer

Jaarlijks past Synergo per 1 juli de contributiebedragen aan het prijsindexcijfer aan (besluit JAV juni 2018). De contributie wordt dan per kwartaal geïncasseerd en de bedragen passen zich automatisch aan. Zo voorkom je ook betaalachterstanden door verkeerde bedragen.

Contributiebedragen seizoen 2019/20 (1 juli t/m 30 juni)
Soort lid

 Kwartaal

Jaar

Maand

Senioren totaal-lid € 77,58

€ 310,32

  € 25,86 *

Senioren alleen zaal / midweek       € 62,07

 € 248,28

   € 20,69 *

Senioren alleen veld       € 40,35

 € 161,40

€ 13,45 *

Recreanten / trainingsleden / AR-lidmaatschap       € 38,79

 € 155,16

€ 12,93 *

Niet-spelende leden       € 23,28

 €   93,12

€ 7,76 *

Junioren (15 t/m 18 jaar)       € 62,07

 € 248,28

€ 20,69 *

Aspiranten (11 t/m 14 jaar)       € 46,53

 € 186,12

€ 15,51 *

Pupillen (7 t/m 10 jaar)       € 38,79

 € 155,16

€ 12,93 *

Kangoeroes en
peuter/kleuter-korfbal (2 t/m 6 jaar)
      € 23,28

 €   93,12

€ 7,76 *

Tientjesvrienden

 €   10,00

Honderdjesvrienden

 €   100,00

* Per maand betalen (12 x per jaar), is alleen mogelijk in overleg met de penningmeester.

Gezinskorting

Er is een korting vanaf het tweede kind. Het tweede kind krijgt 10% korting, het derde kind 20%, enzovoort. Een lid ouder dan 18 jaar is geen kind meer.

U-pas

Ook Synergo doet mee met de U-pas.

Zie ook