NSK beachkorfbal 2021

Zondag 1 augustus 2021 vindt het eerste Nederlands Studentenkampioenschap Beachkorfbal (NSKB) ooit plaats. Dit is een prestatiegericht toernooi speciaal voor studerende korfballers. Het toernooi is bij sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem.

Een team bestaat uit studenten uit dezelfde stad (deze studenten hoeven niet per se aan dezelfde instelling te studeren).

Een speler mag meedoen aan het NSKB als aan de volgende eisen is voldaan:

  • Hij/zij is een hbo/wo-student.
  • Of hij/zij was een hbo/wo-student in het collegejaar voorafgaand aan het huidige collegejaar.
  • Hij/zij heeft de minimale leeftijd van zestien en de maximale leeftijd van dertig jaar.
  • Hij/zij studeert (of volgde zijn/haar laatste studiejaar) in de stad waar het team vandaan komt (het is dus niet toegestaan om studenten uit andere steden mee te nemen). Een uitzondering zijn studenten die een studentensportkaart hebben in een andere stad dan waar ze studeren, deze studenten mogen zelf kiezen voor welke van de twee steden zij uitkomen. Dit betekent dat een student die in Leiden studeert, maar bij de SKV in Delft korfbalt, uit mag komen voor Delft of Leiden. Voor Amsterdam gelden specifieke regels die in de officiële uitnodiging te vinden zijn.

De officiële uitnodiging met details hoe een team op te geven volgt. We hopen dat jullie in ieder geval al enthousiast zijn geworden!

Coronamaatregelen

Het toernooi vindt alleen plaats als het naleven van de voorschriften te allen tijde mogelijk is. Blijkt dit uiteindelijk toch niet mogelijk te zijn, dan wordt het toernooi afgelast. Indien het toernooi geen doorgang kan vinden, brengen we geen kosten voor de teams in rekening.

Als er nog vragen zijn horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,
Namens de gehele Studentenkorfbalcommissie,
Isabella Brouwer
Secretaris ’20-’21 Studentenkorfbalcommissie (SKC)
Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV)
studentenkorfbalcommissie@gmail.com

Zie ook