Nieuw: het trainersportaal

Meck actief als trainer van Synergo D2

Om trainers nog beter te ondersteunen is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan ons nieuwe – online – trainersportaal. Ook interessant voor ouders!

Visie op korfbal

Synergo leidt korfballers op met een uitgesproken visie op leren en korfbal. Synergo wil vier vaardigheden bij trainers ontwikkelen: 

  • Structuren: Duidelijkheid en structuur bieden zodat iedereen weet wat er van haar of hem verwacht wordt. De sporter wordt aangesproken op zijn gedrag.
  • Stimuleren: Stimuleren en complimenten geven. Fouten maken mag. Verbeterpunten worden verwoordt in tips en suggesties.
  • Individuele aandacht geven: Iedereen wordt gezien, gehoord en voelt zich erkend. De aanwijzingen worden afgestemd op het niveau en de leerstijl van de spelers.
  • Regie overdragen: Er worden open vragen gesteld. Er wordt naar de spelers geluisterd, ze worden aan het denken gezet. Stapsgewijs worden ze verantwoordelijk gemaakt voor het eigen leerproces.

Voor wat betreft de oefenstof is de kerngedachte dat impliciet leren beter werkt dan expliciet leren. Een goed voorbeeld is de verdedigd schieten, die bij de F-jes is afgeschaft. Hierdoor leren jonge kinderen automatisch en zonder ‘voorzeggen’ dat ze de bal hoog moeten wegschieten (anders wordt de bal geblokt). 

Opleiden en praktijkbegeleiding

Synergo leidt al enkele jaren haar eigen trainers op. Tientallen trainers haalden in de afgelopen jaren hun Korfbaltrainer 2 of Korfbaltrainer 3-diploma. Ook zijn er 10 trainersbegeleiders om trainers te begeleiden bij trainingen en wedstrijden. De trainersportaal is de volgende stap. 

Zelf ontdekken

Geheel in de korfbalvisie van Synergo, is ook het trainersportaal opgezet. Trainers kunnen hier aan de hand van de checklist zelf ontdekken op welke punten zij zich verder willen ontwikkelen. Vervolgens vinden zij op diverse pagina’s tips over het structureren, het training geven, korfbalinhoud en wedstrijcoaching. Er zijn ook filmpjes toegevoegd.

Credits

Door een aantal trainersbegeleiders is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de inhoud van het Trainersportaal. Rob, Freek en Petra, dank voor al jullie werk! Maurice en Meck hebben als trainers de pagina’s van feedback voorzien. 

Doorontwikkeling

We zijn nog niet klaar. De volgende stap is dat er ook meer beeldmateriaal beschikbaar komt voor trainers. We zoeken daarvoor nog hulp!

Zie ook