Graag een lege zaal

We willen iedereen er aan herinneren dat slechts de mensen die een taak hebben beneden in de zaal mogen zijn, zoals (wissel)speler, jury, coach of scheidsrechter van het team dat op dat moment speelt. Zonder taak ben je van harte welkom op de tribune.

Laat de tribune echter niet leeg zijn, maar stampvol zitten!

Schotklok en jury

Met ingang van het nieuwe zaalseizoen, in onze nieuwe hal, komt Synergo 1 uit in de eerste klasse. We krijgen hier te maken met een aantal nieuwe randzaken. S1 speelt namelijk vanaf dit zaalseizoen met een schotklok. Om dit te kunnen faciliteren is er daarom in de zaal ook een juryvoorzitter, schotklokbediener en een tijdswaarnemer. Deze drie zijn vrijwilligers vanuit Synergo. Daarnaast blijft er natuurlijk altijd nog de neutrale scheidsrechter die de wedstrijd leidt.

Om al deze mensen goed hun werk te kunnen laten doen willen wij met elkaar zorgen voor een rustige hal, waarin iedereen zijn (nieuwe) taken goed kan verrichten.

Jurytafel

Tijdens wedstrijden van het eerste staat er aan de kleedkamerzijde ter hoogte van de middellijn een jurytafel. Aan weerszijden daarvan staan per zijde 2 banken voor de staf en vervangende spelers tijdens de wedstrijd. Volgens de regels van het KNKV is het verder niemand toegestaan op deze banken plaats te nemen buiten de 13 mensen die maximaal op het wedstrijdformulier mogen.

Tot slot hebben we nog hooguit 1 of 2 mensen voor muziek en omroepen tijdens de wedstrijd. Deze staan in het eerste deel van de gang, aan de kantinezijde.

Geen taak? Toeschouwer!

Wij willen met ingang van dit zaalseizoen dan ook met klem vragen aan andere mensen die geen taken hebben in de hal, plaats te nemen op de tribune of in de kantine. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de wedstrijden soepel verlopen en dat de scheidsrechter, jurytafel, omroeper en muziek zich volledig op de wedstrijd kunnen focussen.

Tijdens de rust is het voor spelers van de wedstrijd na het eerste natuurlijk toegestaan om in te schieten. Omkleden kan in de eerste twee kleedkamers, geteld vanaf de kantine. Na de wedstrijd van 1 is er tijd voor de teams om warm te lopen; dit is niet toegestaan niet tijdens de wedstrijd.

Goede randvoorwaarden

Hoewel het hier bij het eerste echt een verplichting is, vanuit de Synergo en vanuit het KNKV, vragen wij namens de scheidsrechterscommissie en het bestuur jullie allemaal zoveel mogelijk plaats te nemen op de tribune. Vanuit veiligheid, maar ook vanuit rust rondom het veld.

Het is zeker prettig dat wij als vereniging alvast hebben gezorgd voor goede randvoorwaarden tijdens een wedstrijd. Een scheidsrechter is verantwoordelijk voor alle randzaken, maar zo hebben we dit alvast goed geregeld! Zo kunnen de mensen in de zaal zich goed focussen op de wedstrijd!

Alvast bedankt voor de medewerking!

Namens de scheidsrechterscommissie en bestuur,
Kevin.

 

Zie ook