Synergo zegt ja en gaat voor uitbreiding

De leden van Synergo hebben tijdens de Bijzondere Algemene LedenVergadering ingestemd om in samenwerking met de gemeente Utrecht een nieuwe kantine te laten bouwen. Hiermee is er een GO! voor de nieuwe accommodatie.

Voorzitter Anne de Roos vond het ‘fantastisch dat de kantine bomvol was met leden en het toont de betrokkenheid van onze club bij de toekomst. Enorm bedankt mensen. We zijn echt supertrots dat we bestuur zijn van deze mooie club!’

BALV SynergoMet 211 stemmen voor gaven de meer dan 130 leden in een overvolle kantine een bijna unaniem ‘ja’ voor de plannen voor de nieuwe accommodatie (1 blanco stem, 2 ongeldige stemmen en 0 tegenstemmen!). De grote betrokkenheid van de (jeugd)leden bleek uit de grote opkomst en vele machtigingen voor de stemming.

Jeugdleden vanaf 15 jaar en ouder mochten zelf stemmen. Er waren ook veel jongere jeugdleden aanwezig, waarvan hun ouders namens hen mochten stemmen. Anne: ‘En we krijgen dit pas voor elkaar met z’n allen: we hebben alle leden nodig om mee te denken en mee te doen! Want, Synergo dat zijn wij!’

Lego-accommodatieDe plannen

Met de goedkeuring van de leden kan de vereniging in samenwerking met de gemeente Utrecht aan de slag om op de plek van de huidige kantine een sporthal neer te zeten met onze nieuwe kantine ertegenaan. Bij de constructie van de kantine is rekening gehouden met uitbreiding op het dak van de kantine. Daarnaast komen er twee seniorenvelden en 2 jeugdvelden (waarvan 1 jeugdveld is ingesneden in een seniorenveld). Een tweede brug voor auto’s, zodat fietsers de bestaande brug kunnen gebruiken en uitbreiding van het parkeerterrein.

Meest duurzame korfbalaccommodatie van het land?

In de aanbesteding is opgenomen dat het complex zeer energiezuinig gaat worden, zo dicht mogelijk tegen energieneutraal aan. Het gaat dan om isolatie om zoveel mogelijk warmteverlies te voorkomen en minder energieverbruik.

Plan sportparkVervolg

Na de goedkeuring van de Synergo-leden tijdens de ledenvergadering volgt een informatieavond voor de buurt op 16 november.

Er is een ‘bouwenvelop’ opgesteld voor de nieuwe sporthal en de herinrichting van het sportpark. Hierin staan de ruimtelijke uitgangspunten van de ontwikkeling en de toegelaten functies. Deze uitgangspunten zijn gericht op een goede ruimtelijke inpassing met respect voor de omgeving. De bouwenvelop is de basis voor de latere wijziging van het bestemmingplan. Daarna stemt de gemeenteraad over de plannen.

Het bestuur van Synergo,
Jeroen, Huub, Oskar en Anne.

Zie ook