Onderzoek naar sporthal Synergo in volle gang

Eind november bleek er een kans te zijn om een bouwprogramma van 2 gymzalen voor het Trajectum College te verplaatsen naar onze accommodatie en uit te breiden tot een sporthal.

DOpenclubat past heel mooi in onze opvattingen over ontwikkeling van de club en maatschappelijk actief worden. Daar hebben we intussen al een aantal sessies onder leden, ouders en andere geïnteresseerden over gehouden. De afdeling sport van de gemeente heeft afgelopen weken onderzocht of er voldoende gemeentelijk  draagvlak is voor het idee van het verplaatsen en uitbreiden van het programma.

Dat blijkt er nu te zijn, tot op bestuurlijk niveau, en dat betekent dat verder onderzoek gedaan kan worden naar de financiële, ruimtelijke, programmatische en organisatorische aspecten. Er is een interne gemeentelijk projectleider benoemd die nu samen met Synergo aan de slag gaat. Ook  de overige gebruikers van de accommodatie zijn ingelicht. Medio dit jaar zal deze fase afgerond worden. Dan weten we of het project haalbaar is, waar de sporthal gaat komen en wat er nog meer op het sportpark moet gebeuren.

Ook  velduitbreiding voor Synergo is onderdeel van de studie. Gedurende het proces kijken we zelf scherp naar de consequenties voor onze vereniging; willen wij ons blijven ontwikkelen, dan kan dit een mooie stap worden voor onze vereniging en voor wat wij kunnen betekenen voor onze omgeving.

Hans de Wind