Afscheid van Manouk

Beste leden van Synergo,

Jullie hebben er al het een en ander over kunnen lezen op de website van Synergo: per 1 januari 2015 ben ik niet meer actief als combinatiefunctionaris korfbal bij de vereniging Synergo. Door de nieuwe beleidsregel van de Gemeente Utrecht heb ik moeten kiezen tussen de twee verenigingen waarvoor ik in 2014 heb gewerkt; HKC en Synergo.

Vanwege de reistijd heb ik gekozen voor HKC en het Synergo stokje overgedragen aan Stefan van Doorn. Deze keuze was niet gemakkelijk en helemaal niet leuk, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat Stefan goed werk voor (en met) jullie gaat leveren. Stefan en ik houden nauw contact over onze werkzaamheden voor het korfbal in Utrecht en we zullen elkaar regelmatig opzoeken om elkaar tips te geven.

Via deze weg wil ik iedereen binnen Synergo hartelijk bedanken voor een mooi en productief 2014. Ik heb mij zeer welkom en gewaardeerd gevoeld binnen jullie vereniging en ben trots op alles wat we samen hebben bereikt. Om maar even een paar voorbeelden te noemen: Synergo heeft de Calibris-erkenning gekregen, het schoolkorfbaltoernooi was weer een daverend succes, het ledental is weer enorm gegroeid door veel promotie en clinics en de nieuwe jeugdleden hebben een aantal opstarttrainingen gekregen aan het begin van het veldseizoen. Te gek! Ineke Engels verdient een speciale vermelding vanwege haar inzet als contactpersoon van de vereniging. Met name dankzij Ineke is de samenwerking tussen de vereniging, mijzelf en de gemeente erg goed verlopen.

Ik wens jullie een goed, succesvol en sportief jaar met Stefan als nieuwe combinatiefunctionaris!

Hartelijke groet,
Manouk