De teller staat op…

De korfbalbond en Synergo willen graag groeien. Daarom betalen nieuwe leden tot aan het nieuwe seizoen geen contributie en krijgen nieuwe pupillen een welkomspakket.

De actie is vorige week gestart en loopt tot 30 juni. In iets meer dan een week hebben we al vijf nieuwe leden, waarvan vier pupillen! Marijn, Anna, Joey, Eva en Gina: welkom bij Synergo!

Join the club! Neem contact op met onze nieuwe ledencoördinator, Rita Merten.

Meer informatie:
Nieuwsbrief schoolkorfbal van de korfbalbond.