Heel fijne Kerstdagen en een geweldig 2020

Beste Synergo-familie, weer staan we aan het einde van een jaar en maken we ons op voor 2020. Als we zo terugblikken, kunnen we wel stellen dat het een hectisch jaar is geweest. Een jaar met de nodige ups en downs. En dan heb ik het voor alle duidelijkheid niet over Synergo. Meer de wereld om ons heen. De nodige natuurrampen en aanslagen. De Brexit, die er nu toch aankomt na de verkiezingsuitslag.

En in al dat rumoer gaat Synergo stug voort. Op sportief gebied uiteraard en de kantine-opbrengsten zijn een succes. En dat alles is te danken aan de onvolprezen inzet van ons allemaal: trainers, spelers en al die vrijwilligers die dit dag in dag uit waarmaken. Ik wil iedereen dan ook heel hartelijk danken daarvoor.

Respect

Een jaar, waar het respect onder de nodige druk is komen te staan. Niet alleen in het voetbal, maar ook zijn er enige incidenten in de korfbalwereld geweest. Daar moeten we lering uit trekken met elkaar. Immers, onze vereniging moet een veilige haven bieden voor iedereen (van jong tot oud). Een omgeving waarin we heel respectvol met elkaar omgaan. En als er dan eens een misser is, of dat nu op het veld, in de zaal of bij de randen daarvan gebeurt, dienen we elkaar er op te wijzen dat we niet op deze manier met elkaar omgaan.

Respect voor de trainers, voor de spelers en vooral ook voor de scheidsrechters die in het belang van de sport en het plezier in het spel aan het werk zijn. Met elkaar zorgen wij voor een plezierig verblijf en pret in onze zo mooie sport.

Respect ook voor de andersdenkenden. Vaak roepen we dan dat we één zijn. Maar eenheid…is dat wel zo mooi? Roept eenheid niet op tot uitsluiting? In dat opzicht is eenheid helemaal niet democratisch en soms leidt het tot gewelddadigheid. Eenheid betekent dat degenen die de macht hebben, bepalen wat die eenheid inhoudt. Wat dat betreft sluit ik mij graag aan bij de gedachten van Manuela Kalsky (hoogleraar aan de VU). Zij pleit voor een echt ‘democratisch wij’. In een democratie gaat het om een veelvoud van opvattingen. Verscheidenheid is daarom een groot goed. Met elkaar kunnen wij de verbindingen leggen.

Synergo-familie

Daarom is het zo fijn dat velen het gevoel hebben dat wij een Synergo-familie zijn. Waarin we waardering uitspreken voor elkaar. Waarin we alle vrijwilligers koesteren, blij dat jullie er zijn! En geloof het of niet, ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die hetzelfde voorstaan en zeker niet de macht hebben. Integendeel, wij willen onze commissies ondersteunen waar mogelijk door faciliterend te werken. Laten we doorgaan met compassie en zo de wereld een stukje beter maken met elkaar. Dan is Kerst zinvol en heeft het niet aan kracht verloren. Ik wens jullie dan ook een heel goede Kerst toe. En een mooie jaarwisseling!

Nieuwjaarsborrel

Dat brengt mij op het volgende. Graag willen wij met zoveel mogelijk mensen het glas heffen op 2020.

In samenspraak met de activiteitencommissie willen wij dat doen op zaterdag 4 januari 2020 tijdens de nieuwjaarsborrel. Reserveer deze datum maar vast. Er komt nog een uitgebreider uitnodiging ieders kant op.

Namens het bestuur wens ik iedereen heel fijne Kerstdagen en een goed begin van 2020 toe.

Harry Blume

Zie ook