Ben je er maandag ook bij?

We zijn zover dat we met de gemeente overeenstemming hebben over het ontwerp van de kantine en de sporthal, de bijbehorende financiële zaken en de tijdelijke situatie. Maandag ligt het bestuur de plannen toe.

Zoals jullie gemerkt hebben, gebeurt er op het sportpark al van alles ter voorbereiding van de bouw; struiken en bomen zijn weggehaald en de voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van de nieuwe brug voor auto’s.

De overeenstemming met de gemeente over het ontwerp, de financiën en tijdelijke situatie wordt op 18 september aanstaande op bestuurlijk niveau met de gemeente bekrachtigd. Daarnaast is ook onze interne organisatie hard aan het werk voor alle onderdelen die Synergo aangaan.

In november zullen wij volgens afspraak met de gemeente onze kantine, de kleedkamers en bergingen leeg opleveren voor sloop. Voordat het ontruimen daarvan begint wil het bestuur, zoals afgesproken op de bijzondere algemene ledenvergadering van 8 november 2016, aan de leden voorleggen hoe zij het mandaat ingevuld heeft en uitleggen wat de verdere stappen zijn.

Op maandag 25 september om 19.30 uur zijn alle leden en opvoeders van jeugdleden welkom in de kantine voor een toelichting op de plannen. Aan de orde komen:

  • Het voorlopig ontwerp met gevels en plattegronden. Mogelijk hangen we het al eerder op in de kantine.
  • De afspraken met de gemeente over de huurprijs
  • De verschillende varianten voor koop en het proces van keuze variant
  • De planning
  • De tijdelijke situatie vanaf maart tot oktober 2018
  • Het plan voor de nieuwe terreininrichting
  • De aanpak van de inrichting van de nieuwe kantine
  • PM: de fondsvorming voor inrichting en koop

Wij willen het formele deel van de avond om 21.30 uur afsluiten.

Het bestuur en de nieuwbouw werkgroep.

 

Zie ook