Update over de nieuwbouw

nieuwesporthal
Achter de schermen wordt nog steeds heel hard gewerkt aan het voorbereiden van de bouw van onze nieuwe accommodatie.

Afspraken met de gemeente
Met de gemeente is afgesproken dat de belangrijkste openstaande punten op korte termijn geregeld gaan worden. Er ligt nu een voorlopig ontwerp en op basis daarvan kunnen we definitieve afspraken maken over koop of huur van de kantine, de tijdelijke situatie in de bouwperiode, etc. Als de afspraken definitief zijn, zal het bestuur een terugkoppeling aan de vereniging geven en kunnen we verdere voorbereidingen gaan treffen.

Contract en ontwerp
Op basis van de aangeboden ontwerpen is er door de gemeente en de aanbestedingswerkgroep van Synergo een aannemer geselecteerd. Dit is Mertens geworden in samenwerking met LIAG architecten. Op 21 augustus is het contract met de aannemer getekend. Het aanbiedingsontwerp wordt op dit moment in samenwerking met de bouwer, de architect, de gemeente, het Trajectum college en Synergo uitgewerkt naar een definitief ontwerp voor de sporthal en de kantine. De bijgevoegde afbeeldingen zijn dus nog niet definitief.

nieuwesporthal2 nieuwesporthal3

Voorbereidingen
Op het sportpark zijn ook de eerste veranderingen zichtbaar. Deze week is begonnen met het weghalen van de beukenhagen. De eerste helft van het veldseizoen zullen we meer veranderingen op het terrein gaan zien. Er zullen bomen worden gekapt, de nieuwe brug zal gebouwd worden en kabels en leidingen zullen worden omgelegd. Houdt er rekening mee dat dit wat overlast met zich mee kan brengen.

Het voorbereiden van de tijdelijke situatie
Met de gemeente zijn gesprekken gaande over de instandhouding en verschuiving van een wedstrijdveld, de jeugdveldjes en materiaalopslag tijdens de bouwperiode zodat we niet hoeven uit te wijken naar een ander (kunst)grasveld. Met SVE zijn gesprekken gevoerd om tijdens de bouwperiode gebruik te kunnen maken van hun accommodatie.

Het voorbereiden van de sloop van de kantine
Volgens de huidige planning is eind oktober het moment dat we afscheid gaan nemen van onze huidige kantine. Voor die tijd moet deze er dus spullen worden uitgezocht, opgeruimd, schoongemaakt, verhuisd, opgeslagen, weggegooid en verkocht. En sommige zaken zullen ongetwijfeld in ons archief terechtkomen!

Het inrichten van de nieuwe kantine
Naast de afstemming met de aannemer en gemeente hebben we zelf ook het een en ander te regelen. Over zaken als: hoe richten we de keuken in en waar komt de bar? Hierover binnenkort meer.

Kan ik ook nog ergens mee helpen?
Zeker! We verwachten eind oktober de sleutel van onze lege kantine aan de gemeente te kunnen overdragen. Om dit voor elkaar te krijgen zal er de komende weken maar vooral in de laatste weekenden van oktober (21/22 en 28/29 oktober) veel hulp nodig zijn. Verder geldt: heb je tips, nuttige connecties, laat het ons weten.

De nieuwbouw werkgroep is te bereiken via nieuwbouw@synergo.nl en bestaat uit de volgende mensen:

Coördinatie: Hans de Wind
Planontwikkeling: Sander Harskamp, Lotte van Veldhuizen en Hans de Wind
Afbouw/inrichting nieuwe kantine: Huub Geerdink, Sander Harskamp, Geert Rollingswier, Floor Minjon en Rita Merten
Inrichting buitenterrein/speelvelden: Lotte van Veldhuizen en Sander Harskamp
Tijdelijke situatie: Laura Trauerbach en Sander Harskamp
Communicatie: Sander Hofman
Afscheidsfeest oude kantine en openingsfeest nieuwe kantine en sporthal: Huub Geerdink

Mede namens het bestuur en de nieuwbouw werkgroep,
Sander Harskamp.