Verleden en toekomst

Synergo is opgericht op 17 juni 1996. De vereniging is ontstaan uit twee verenigingen; de Christelijke Korfbalvereniging “Door Vriendschap Sterk” (opgericht op 29 april 1933) en de Utrechtse Korfbalvereniging “Samenwerking Alleen Maakt Ons Sterk” (opgericht 4 mei 1921). De verenigingen besloten samen verder te gaan. Synergo was een feit.

Verledenentoekomst

Glorietijden

Samos beleefde in de jaren ’70 en ’80 op de huidige locatie van Synergo gouden jaren. De vereniging was groot (ruim 300 spelende leden) en het eerste team speelde enkele jaren op het hoogste niveau. De vereniging bracht ook een aantal internationals voort.

Moeilijk begin

Samos en DVS hadden ten tijde van de fusie een moeilijke tijd achter de rug. Veel gezinnen verhuisden in de jaren ’80 naar nieuwe woonkernen buiten Utrecht, zoals Houten en Nieuwegein. De korfbalclubs in de grote steden zagen hun ledenaantallen teruglopen. Bij de oprichting was het ledenaantal dan ook ver onder de 200 gedaald.

Groei

De samenstelling van de wijken rondom het Synergoveld veranderde eind jaren ’90 in positieve zin. Vooral in de wijken Tuindorp, Tuinwijk en het nieuwe Voordorp kwamen veel jonge gezinnen wonen. Synergo deed zijn best kinderen te interesseren voor de korfbalsport en niet zonder succes. Vanaf het jaar 2000 begon de vereniging hard te groeien. In 2004 verwelkomde Synergo zijn honderdste jeugdlid. De afgelopen jaren is het hard gegaan. Van ongeveer 240 leden in 2008 tot ruim 300 op dit moment.

Toekomst

Synergo heeft ambities om verder te groeien. De vereniging is uniek gelegen in het midden van vier grote Utrechtse wijken. De volgende stap is om ook in de krachtwijken, Overvecht, Zuilen en Ondiep, kinderen warm te maken voor korfbal.

De plannen tot 2020 staan samengevat in de visie ‘Synergo is mijn korfbalclub’, die werd vastgesteld op de ledenvergadering in juni 2013 (opent PDF-bestand).

 

Zie ook