Seniorenleden en ouders van jeugdleden achter de bar


Het zaalseizoen komt er weer aan en dat betekent ook dat allemaal weer wat willen eten en drinken in de kantine. Er zijn daarom veel helpende handjes nodig achter de bar. En daarom roostert de kantinecommissie, in overleg met het bestuur, seniorenleden en ouders van jeugdleden in.

We roepen álle teams op om te helpen om onze kantine voldoende bezetting te geven.

Een uitleg waarom elke hulp hard nodig is.

Aan het begin van het veldseizoen is aangekondigd dat de barcommissie net als vroeger de hulp inroept van senioren en ouders van jeugdleden om de bemensing van de bar geregeld te krijgen. Het bestuur vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen binnen de club kantinediensten draaien, want dit bevordert het clubgevoel. Iedereen draagt z’n steentje bij en, zeker net zo belangrijk, we leren elkaar goed kennen als we achter én voor de bar staan!

Doordat we nu zo’n mooie kantine met ruime openingstijden hebben, hebben we ook veel bardiensten. Het lukt niet om deze alleen gepland te krijgen met de mensen uit de barpoule. Daarom is in overleg tussen de barcommissie en het bestuur in de zomer besloten om de ouders weer in te schakelen.

Vroeger, in de oude kantine, deden we dit door individuele ouders in te delen. Dit was veel werk, en leidde ook tot veel aanpassingen bij ouders die niet konden, ziek waren, etc. Daarom is nu besloten om deze vraag bij de teams te leggen. Dit geeft het team veel ruimte om zelf een handige invulling hieraan te geven. Dit is voor de jeugd in eerste instantie gedaan door het aan de trainer te vragen.

Intussen zijn we drie maanden bezig en begrepen we dat er wat klachten zijn. We zien dat er een aantal dingen speelt:

  • De trainers zijn niet blij met hun rol in het proces om dit te coördineren.
    Uiteraard kunnen zaken als deze ook bij de teamouder gelegd worden. In dat geval ontvangt de kantinecommissie graag de namen van de betreffende teamouders via kantine@synergo.nl Bij geen bericht schrijven we de trainer aan.
  • Mensen geven aan dat ze wel erg vaak worden ingedeeld.
    Gedeeltelijk komt dit doordat de indeling van de reguliere barpoule de afgelopen tijd minder was, door problemen met de applicatie voor die indeling. Een technisch verhaal, maar dit is nu opgelost. Hierdoor verwachten we dat we de komende tijd minder diensten ingedelen. Daarnaast is het zo dat je natuurlijk altijd binnen je team kunt ruilen als een bepaalde indeling niet uitkomt.
  • Sommige teams doen al heel veel vrijwilligerswerk en redden het niet om ook nog bardiensten te doen.
    We snappen dit probleem. Het is echter heel lastig om hier op korte termijn een generieke oplossing voor te vinden. Wellicht dat we in de toekomst hier een constructievere oplossing voor kunnen bieden. Voor nu: Elk team wordt evenredig aan het aantal spelers ingeroosterd. Als je echt niet kunt, dan kun je een ander team vragen om de betreffende dienst over te nemen.

Kortom: dit is een nieuwe oproep aan alle teams om te helpen om onze kantine voldoende bezetting te geven. Het is superbelangrijk voor Synergo dat de kantine zo vaak open is, dat is erg fijn voor de gezelligheid, en ook erg fijn voor de kassa. Het kantineteam doet enorm veel werk achter de schermen waar het bestuur heel blij mee is. Door de hoeveelheid diensten is het echt nodig dat we met z’n allen bijspringen en ook af en toe een dienst draaien. We willen jullie vragen om binnen je team in goed overleg een oplossing te vinden voor de indeling?

Namens het bestuur, en de kantinecommissie,
Chris en Marlies.

Zie ook